Would you like to visit another country's site?

Điều chỉnh tồn kho

Sử dụng tính năng điều chỉnh tồn kho của Ecount để nhập dễ dàng và chính xác số lượng tồn kho đầu kỳ.

Đặc điểm riêng

 • Có thể thiết lập dễ dàng tồn kho đầu kỳ ngay khi bắt đầu sử dụng Ecount.
 • Có thể điều chỉnh số lượng kho có sự chênh lệch tồn kho ERP và tồn kho thực tế.

Tính năng quan trọng

 • Truyền tải dữ liệu hiện có

  • Dễ dàng truyền tải dữ liệu dữ liệu hiện có thành tồn kho đầu kỳ thông qua tính năng tiện ích Excel.
 • Điều chỉnh tồn kho khi có sự chênh lệch

  • Chỉ cần nhập liệu số lượng thực tế thì phần mềm sẽ tự động tính toán điều chỉnh phù hợp.
  • Có thể kiểm tra tình hình điều chỉnh tồn kho theo từng mặt hàng, từng kho.
  • Có thể kiểm tra số lượng và chi tiết đã được điều chỉnh.
Điều chỉnh tồn kho