Would you like to visit another country's site?

Quản lý mặt hàng

Để quản lý tồn kho suôn sẻ thì phải có thể sắp xếp theo hệ thống như là thuộc tính, phân loại của mặt hàng v.v.
Sử dụng Ecount là có thể đăng ký thông tin đa dạng như tính chất, quy cách của mặt hàng v.v và có thể phân nhóm mặt hàng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký thông tin đa dạng ở mặt hàng để quản lý.
 • Phân nhóm mặt hàng theo cấp độ giúp quản lý dễ dàng hơn
 • Có thể dễ dàng đăng ký hàng loạt thông tin nhiều mặt hàng bằng excel.
 • Có thể kiểm tra nội dung xuất kho từng mặt hàng trực tiếp.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý thông tin mặt hàng đa dạng

  • Không phải chỉ có thông tin cơ bản của mặt hàng, mà có thể tạo thông tin đa dạng như số lượng,đơn giá,giá thành.
  • Cài đặt hạng mục quản lý thêm ngoài những tình huống ghi chép thông thường là có thẻ quản lý chi tiết thông tin mặt hàng.
  • Thông qua việc cài đặt danh sách mặt hàng thì có thể kiểm tra trực tiếp thông tin mặt hàng mong muốn như hình ảnh,mối quan hệ số lượng.
 • Phân loại danh mục mặt hàng

  • Đăng ký nhóm thứ cấp tối đa 10 lớp như nơi chế tạo, kiểu mẫu,màu sắc,v.v là có thể quản lý phân loại mặt hàng.
  • Khi liệt kê dữ liệu đăng ký và nhập/xuất kho thì sử dụng nhóm mặt hàng đã chỉ định là có thể kiểm ra dễ dàng.
 • Đăng ký hàng loạt thông tin mặt hàng

  • Thông qua chức năng tải dữ liệu lên hàng loạt bằng excel thì có thể tải lên vào Ecount dễ dàng danh sách mặt hàng đang sở hữu hiện tại.
  • Có thể sửa hàng loạt thông tin mặt hàng đang đăng ký.
 • Chi tiết xuất nhập nguyên vật liệu tồn kho từng mặt hàng

  • Có thể kiểm tra trực tiếp tất cả tình hình như bán hàng, mua hàng, sản xuất, v.v theo tiêu chuẩn là mặt hàng.
  • Có thể xử lý trên một màn hình mà không cần chuyển trang nhập và tìm kiếm như tình hình tồn kho, lược sử,bán hàng,mua hàng theo từng mặt hàng.
  • Có thể cài đặt mẫu biểu để xuất hiện thông tin chi tiết của mặt hàng trên sổ cái kiểm kê hay là phiếu bán hàng.
Quản lý mặt hàng