Would you like to visit another country's site?

Phần mềm quản lý tồn kho

Phần mềm quản lý kho Ecount không giới hạn số lượng kho đăng kí.
Kiểm tra chi tiết tình hình xuất nhập tồn của từng địa điểm theo thời gian thực.

Đặc điểm riêng

 • Đăng ký số lượng kho không giới hạn.
 • Phân quyền theo từng người phụ trách và dễ dàng kiểm soát việc truy cập.
 • Dữ liệu được nhập liệu trong các phiếu bán hàng, mua hàng và sản xuất được phản ánh báo cáo tồn kho.
 • Kiểm tra số lượng tồn kho theo thời gian thực trên phần mềm ở bất cứ đâu.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý nhiều địa điểm-kho

  • Vì không giới hạn số lượng kho-cửa hàng được tạo nên bạn có thể quản lý tồn kho cho tất cả các kho-cửa hàng.
  • Kiểm tra chi tiết tình hình tồn kho của từng kho-cửa hàng.
  • Phần mềm cho phép kiểm soát biến động tồn kho và chuyển kho các mặt hàng giữa các kho với nhau.
 • Cài đặt quyền hạn quản lý

  • Thiết lập quyền hạn truy cập kho-cửa hàng cụ thể cho từng nhân viên phụ trách.
  • Sử dụng cổng dịch vụ khách hàng của Ecount, và cho phép khách hàng tra cứu tồn kho đối với kho-cửa hàng. được phép truy cập.
 • Tính toán tự động số lượng xuất nhập tồn

  • Tất cả các phiếu bán hàng, mua hàng và sản xuất được phản ánh lên báo cáo tồn kho tự động.
  • Sử dụng phần mềm quản lý tồn kho Ecount giúp bạn tránh nhập dữ liệu nhiều lần.
  • Phần mềm quản lý tồn kho Ecount phản ánh chính xác sự biến động của hàng hóa theo thời gian thực.
 • Quản lý tồn kho theo thời gian thực

  • Khác với các phần mềm quản lý kho khác, Ecount được phát triển 100% trên nền tảng web. Cho phép tự do kết nối và sử dụng ở bất cứ nơi đâu.
  • Ngay cả trường hợp khi đi công tác hay di chuyển bên ngoài đều có thể kiểm tra được tồn kho mà không cần yêu cầu bộ phận kho gửi báo cáo riêng.
Phần mềm quản lý tồn kho