Would you like to visit another country's site?

Quản lý đơn đặt hàng

Sử dụng chức năng quản lý đơn đặt hàng trên Ecount thì có thể kiểm tra trực quan tiến độ từ Đơn đặt hàng cho đến Mua hàng, Sản xuất, Xuất kho, v.v.. của nhiều phòng ban chỉ trên một màn hình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý từng bước xử lý đơn hàng từ lúc đặt mua/bán cho đến lúc giao hàng.
 • Nếu có bước xử lý nào hoàn tất thì người phụ trách sẽ nhận được thông báo.
 • Có thể kiểm tra tiến độ từng bước một cách trực quan.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý tiến trình đơn hàng

  • Có thể đăng ký lên đến 10 giai đoạn xử lý đơn hàng.
  • Chỉ định menu liên kết theo từng giai đoạn xử lý thì có thể kiểm soát tiến độ xử lý đơn hàng.
   (Vd: bước 1/đơn đặt hàng - bước 2/đặt mua - bước 3/mua hàng - bước 4/bán hàng - bước 5/nhận tiền)
 • Thông báo từng giai đoạn xử lý

  • Có thể chỉ định người phụ trách cho từng bước.
  • Hoàn tất giai đoạn trước sẽ thông báo đến người phụ trách giai đoạn tiếp theo để tiến hành ngay lập tức.
 • Kiểm tra trạng thái tiến hành trên tính năng quản lý đơn hàng

  • Có thể kiểm tra nội dung chi tiết giao dịch của từng giai đoạn theo từng đơn hàng.
  • Có thể tiến hành xử lý nhập liệu ngay ở màn hình danh sách mà không cần di chuyển menu.
Quản lý đơn đặt hàng