Would you like to visit another country's site?

Quản lý đơn giá

Đơn giá giao dịch thì có thể biến đổi thường xuyên dựa vào hợp đồng với khách hàng, dựa vào thị trường.
Ecount vì cung cấp cách thức quản lý đơn giá đa dạng nên có thể áp dụng tự do phù hợp với tình hình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký nhiều đơn giá cho một mặt hàng.
 • Có thể áp dụng đơn giá nhập/xuất kho cuối cùng đối với khách hàng một cách tự động.
 • Có thể áp dụng tỷ lệ giảm theo từng khách hàng.
 • Có thể xem lược sử việc biến động đơn giá dễ dàng.
 • Có thể hạn chế quyền hạn người dùng đơn giá đối với từng người dùng.

Tính năng quan trọng

 • Áp dụng nhiều đơn giá

  • Trường hợp có đa dạng đơn giá được áp dụng cho một mặt hàng thì có thể đăng ký thêm đơn giá cho đến 10 giá ngoài đơn giá cơ bản.
  • Có thể chọn đơn giá đã đăng ký tại thời điểm giao dịch.
   (Vd: Đơn giá bán mặc định của mặt hàng 'Áo sơ mi' đăng ký là 200,000. Thêm nữa, đơn giá bán cho cửa hàng là 250,000, bán cho trung tâm thương mại là 300,000, Shopping online là 210,000)
  • Có thể tải lên dữ liệu đơn giá từng mặt hàng một cách hàng loạt bằng excel.
 • Áp dụng tự động đơn giá cuối cùng nhất

  • Nếu đơn giá thường xuyên thay đổi thì có thể áp dụng tự động đơn giá giao dịch ngay trước đó.
  • Khi bán/mua lại cùng mặt hàng đối với cùng khách hàng thì có thể áp dụng tự động đơn giá nhập vào lúc cuối cùng.
  • + Nếu sử dụng thường xuyên các dạng hay biến động đơn giá theo thời giá như thực phẩm thì có thể quản lý suôn sẻ hơn.
 • Áp dụng tỷ lệ giảm theo từng khách hàng

  • Nếu tỷ lệ lãi suất cho từng khách hàng thất thường thì có thể cài đặt trước tỷ lệ giảm để áp dụng vào đơn giá.
  • Trường hợp giảm vào thời điểm chỉ định với lý do như thời gian giảm giá hay là giảm giá đặc biệt thì có thể áp dụng tỷ lệ giảm ngay ở màn hình nhập.
 • Quản lý lược sử đơng giá

  • Có thể xem tức thời lược sử giao dịch gần nhất của mặt hàng muốn bán/mua vào thời điểm nhập giao dịch.
  • Có thể kiểm tra trực tiếp chu kỳ biến động của đơn giá mua và đơn giá xuất bán theo từng ngày.
  • Xem lược sử vào thời khắc nhập và có thể áp dụng đúng đơn giá đã liệt kê xem.
 • Quyền hạn đơn giá theo từng người dùng

  • Có thể cài đặt quyền hạn sửa đơn giá theo từng người dùng khi nhập giao dịch.
  • 0 Hạn chế xem giá thành mua hàng là có thể làm tối thiểu hóa việc rò rỉ bí mật kinh doanh doanh nghiệp.
Quản lý đơn giá