Would you like to visit another country's site?

Quản lý hàng tồn kho an toàn

Nếu vận dụng tính năng hàng tồn kho an toàn thì sẽ luôn giữ được hàng hóa ở số lượng mong muốn
có thể phòng tránh trước được tình hình thiếu số lượng hàng trong kho.

Đặc điểm riêng

 • Có thể kiểm tra dễ dàng số lượng thiếu theo từng mặt hàng.
 • Có thể nhận tin nhắn cảnh báo trường hợp tồn kho dưới mức an toàn.
 • Có thể xem xét tồn kho an toàn và có thể tính số lượng đặt mua.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập tồn kho an toàn

  • Có thể cài đặt riêng số lượng tồn kho an toàn cho từng mặt hàng.
  • Có thể cài đặt số lượng tồn kho an toàn theo từng kho(cửa hàng).
  • Có thể cài đặt có áp dụng tồn kho an toàn hay không theo từng menu như đơn đặt hàng,bán hàng,chuyển kho v.v.
 • Thông báo tồn kho thiếu

  • Ở tình hình tồn kho, số lượng tồn kho xuống dưới mức tồn kho an toàn thì được hiển thị là màu nền đỏ.
  • Khi xuất kho dưới số lượng tồn kho an toàn thì có thể áp dụng 3 loại phương pháp là cho thấy tin nhắn cảnh báo, tiếp nhận đơn đặt hàng và không thể bán, bỏ qua.
  • Khi thiết lập tin nhắn cảnh cáo thì có thể kiểm tra số lượng an toàn tồn kho và số lượng hụt của mặt hàng đó tại tin nhắn.
 • Tính toán số lượng đặt mua hàng

  • Sử dụng menu kế hoạch mua hàng và khi tính toán số lượng đặt mua tối ưu hóa thì có thể bao gồm tồn kho an toàn vào tiêu chuẩn tính toán.
  • Chỉ phân biệt mặt hàng dưới tồn kho an toàn, có thể viết đơn đặt mua dễ dàng.
Quản lý hàng tồn kho an toàn