Would you like to visit another country's site?

WMS (Hệ thống quản lý kho)

Trong trường hợp không kiểm soát được chính xác số lượng nhập/xuất kho hay vị trí hàng tồn kho, có thể làm tăng chi phí quản lý/vận hành do thiếu hàng, hàng tồn quá mức...
Trên Ecount bạn có thể cấp mã số riêng để quản lý lược sử chi tiết và vị trí lưu trữ hàng tồn kho.

Đặc điểm riêng

 • Hàng hóa nhập vào được cấp mã số định danh để dễ dàng quản lý lược sử nhập xuất của chúng.
 • Có thể thiết lập vị trí cụ thể cho kho hàng theo từng vùng/vị trí cụ thể nên sẽ kiểm soát chính xác tồn kho.
 • Bên cạnh đó bạn có thể dựa trên số lượng dự kiến nhập/xuất kho để kiểm tra số lượng hàng hóa thực tế có thể đáp ứng được.

Tính năng quan trọng

 • Có thể quản lý chi tiết lược sử tồn kho.

  • Mỗi lần phát sinh sự thay đổi tồn kho từ quá trình nhập đến khi xuất, một mã số định danh tương ứng sẽ được cấp phát.
  • Thông qua mã số định danh này có thể kiểm tra và truy xuất chi tiết lược sử của từng hàng hóa như nhập kho, xuất kho,chuyển hàng, điều chỉnh… cùng lúc.
 • Có thể kiểm tra chính xác tồn kho theo từng vùng/vị trí bên trong kho.

  • Có thể chi tiết hóa cho khu vực/vị trí bên trong kho để kiểm tra chính xác vị trí để hàng tồn kho.)
   (Ví dụ: Kho Hồ Chí Minh > Khu vực A > Hàng A-1…)
  • Trên cùng một màn hình, bạn có thể xem cấu trúc của toàn bộ kho, số lượng tồn kho, xử lý điều chuyển kho một cách dễ dàng.
 • Quản lý tồn kho và kế hoạch xuất nhập theo thời gian thực

  • Mọi kế hoạch đều được quản lý theo từng tiến độ qua các bước Đã lên lịch/Sẵn sàng/ Hoàn thành.
  • Số lượng mỗi bước đều phản ánh theo thời gian thực, cho phép kiểm tra số lượng thực tế sẵn có bằng hệ thống WMS.
WMS (Hệ thống quản lý kho)