Would you like to visit another country's site?

Giải pháp giúp tính lương dễ dàng

Lý do doanh nghiệp mất nhiều thời gian mỗi khi tính lương

Đa số các doanh nghiệp làm bảng lương thông qua Excel. Do đó, phải kiểm tra chi tiết về mức thuế và sử dụng các công thức phức tạp để tính ra tiền thuế hay các khoản khấu trừ khác. Không những thế, còn phải kiểm tra thời gian tăng ca, làm đêm của từng nhân viên để tính được các khoản phụ cấp tương ứng.
Việc tính lương sẽ phức tạp hơn đối với trường hợp không phải lương cố định mà là lương biến đổi theo ngày/giờ.
Hơn nữa, sau khi tính lương xong, cần phải gửi phiếu lương cho từng nhân viên để hoàn tất công việc.
Việc tính toán và quản lý lương thủ công hàng tháng như vậy không hề đơn giản.
Do đó, cần phải tìm một phương án khác để có thể quản lý lương dễ dàng hơn thay vì thực hiện trên Excel.

Những điều trở nên dễ dàng hơn khi dùng ECOUNT

Tính lương tự động

Thuế thu nhập và các khoản khấu trừ được tính toán tự động theo công thức đã được thiết lập sẵn.
Các khoản phụ cấp được phân chia thành khoản chịu thuế và không chịu thuế để tính toán.
Nhờ đó, chỉ cần nhập lương cơ bản, còn các tính toán phức tạp sau đó sẽ được ECOUNT xử lý tự động, việc còn lại cần làm là kiểm tra bảng lương đã được tính toán.

Tự động áp dụng chi tiết chấm công

Không cần phải kiểm tra và tính toán từng chút một đối với các ghi chép chấm công cho những khoản tính lương biến động theo ngày/giờ.
Do phần mềm tính lương của ECOUNT có thể tải được các chi tiết ghi chép giờ vào/ra về để áp dụng vào bảng tính lương.
Và các ghi chép chấm công đã tải vào sẽ được liên kết với các khoản phụ cấp.

Không cần phải gửi từng phiếu lương

ECOUNT cung cấp hệ thống tra cứu lương trực tuyến có tên gọi là UserPay.
UserPay được liên kết với hệ thống ERP nên mỗi cá nhân có thể trực tiếp xem phiếu lương của chính mình.
Do có thể trực tiếp kiểm tra các chi tiết chấm công nên không cần phải yêu cầu nhân sự gửi thêm bất cứ dữ liệu nào.
Ngoài ra, còn có thể gửi hàng loạt các phiếu lương qua Email cho toàn bộ nhân viên cùng một lúc.

Được liên kết với kế toán

Phần mềm tính lương của ECOUNT được liên kết với kế toán, nên có thể phản ánh bảng lương vào sổ sách kế toán.
Có thể tạo số tiền khấu trừ và chi tiết trả lương cho các nhân viên thành dữ liệu của kế toán và dữ liệu đó sẽ được ghi nhận tự động vào các sổ sách kế toán tương ứng, do đó không cần phải nhập lại các chi tiết giống nhau.

Nếu muốn xử lý lương thật dễ dàng