Would you like to visit another country's site?

Nếu muốn xử lý lương thật dễ dàng


Lý do bạn thức đêm mỗi lúc tính toán lương hàng tháng

Nhiều doanh nghiệp làm bảng lương thông qua Excel.
Vì vậy phải kiểm tra từng chút một bảng tính thuế rồi sử dụng các công thức tính phức tạp
để tính toán tiền thuế và các khoản khấu trừ. Không chỉ vậy, vì phải kiểm tra các chi tiết làm việc của từng nhân viên như làm thêm, tăng ca... và tính toán ra khoản phụ cấp tương ứng.

Nên đối với trường hợp không phải lương cố định mà là lương biến đổi theo ngày/giờ thì cách tính toán còn phức tạp hơn.
Thêm nữa, tính toán lương xong còn phải gửi bảng lương cho từng nhân viên để hoàn tất công việc.

Việc trực tiếp tính toán và quản lý lương phức tạp như thế này không hề đơn giản chút nào
Chính vì vậy thay vì làm thủ công hay trên excel, bạn cần phải tìm phương án thay thế để có thể quản lý lương dễ dàng hơn.

Những điều trở nên dễ dàng hơn khi bạn dùng Ecount

Tính toán lương tự động.

Tính toán tự động số tiền thuế thu nhập và khấu trừ bảo hiểm căn cứ vào luật thuế mới nhất.
Phụ cấp được phân chia ra khoản chịu thuế và khoản không chịu thuế để tính toán.
Có nghĩa là bạn chỉ cần tạo thông tin lương cơ bản, còn những tính toán phức tạp sau đó sẽ được xử lý tự động nên
Người phụ trách lương chỉ cần kiểm tra trên bảng lương đã được tính toán.

Tải tự động chi tiết làm việc.

Bạn có thể tải dữ liệu Ghi nhận giờ vào/ra.
Bạn không cần phải kiểm tra từng chút một đối với ghi chép giờ làm việc của từng nhân viên do mức lương biến đổi theo ngày/giờ hay từng loại phụ cấp khác nhau để tính toán.
Dữ liệu giờ làm việc được tải lên sẽ liên kết được với các khoản phụ cấp khi tính toán.

Không cần phải gửi từng bảng lương.

Ecount cung cấp hệ thống tra cứu lương trực tuyến có tên gọi là UserPay.
UserPay được liên kết với ERP nên mỗi cá nhân có thể trực tiếp kiểm tra trực tuyến bảng lương của chính mình.
Vì có thể trực tiếp kiểm tra được chi tiết làm việc cũng như biên nhận khấu trừ thuế nên bạn không cần phải trải qua bước yêu cầu và truyền gửi dữ liệu nữa.
Khi cần thiết vẫn có thể gửi hàng loạt bảng lương qua Email cho toàn bộ nhân viên.

Được liên kết với kế toán.

Có thể phản ánh nguyên sổ bảng lương vào trong sổ sách kế toán.
Bạn có thể tạo chứng từ kế toán với những thông tin thanh toán và số tiền khấu trừ từ lương của từng nhân viên
Và các nội dung chứng từ đã tạo này được phản ánh tự động vào trong tất cả sổ sách kế toán
Vì vậy bạn không cần phải lặp lại thao tác cho cùng một nội dung công việc.
Nếu muốn xử lý lương thật dễ dàng