Would you like to visit another country's site?

Hệ thống tra cứu lương trực tuyến

Hệ thống xem lương trực tuyến (UserPay) của Ecount là chức năng đột phá có thể thực hiện công việc truyền tải chi tiết lương đầy hiệu quả.

Đặc điểm riêng

 • Nhân viên có thể kiểm tra trực tiếp phiếu lương bằng online.
 • Nhập dữ liệu quyết toán cá nhân và có thể đăng ký trực tiếp thái độ làm việc như thời gian làm việc/làm thêm.

Tính năng quan trọng

 • Hệ thống xem lương online không cần giấy tờ(UserPay)

  • Cung cấp miễn phí bằng hệ thống mà nhân viên có thể kiểm tra chi tiết lương trực tuyến mà không cần thêm phí.
  • Không phải chỉ lương tháng đó mà có thể xem chi tiết tất cả từ sau khi vào công ty và có thể kiểm tra nội dung chi tiết mà có khả năng trở thành căn cứ xét lương.
 • Xử lý công việc nhân sự/ thuế cá nhân

  • Bản thân có thể báo cáo trực tiếp biên nhận khấu trừ thuế và sổ khấu trừ thuế.
  • Có thể nhập dữ liệu quyết toán cuối năm mỗi người và chi tiết đã nhập được liên kết với dữ liệu thuế ERP.
  • Có thể yêu cầu thời gian làm việc như phép năm,làm thêm v.v và có thể kiểm tra tình hình chấm công.
Hệ thống tra cứu lương trực tuyến