Would you like to visit another country's site?

Quản lý hàng lỗi

Mục đích của quản lý hàng lỗi là giảm tỷ lệ hàng lỗi, cắt giảm chi phí và tránh lặp lại lỗi tương tự.
Ecount ERP cung cấp một hệ thống quản lý hàng lỗi chặt chẽ, phân tích được quy trình phát sinh lỗi và loại lỗi.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký và quản lý loại lỗi đúng với tiêu chuẩn.
 • Dễ dàng xử lý hàng lỗi nhờ liên kết với các chi tiết liên quan.
 • Hỗ trợ xem được tỷ lệ hàng lỗi và các báo cáo tình hình hàng lỗi.

Tính năng quan trọng

 • Phương pháp xử lý lỗi

  • Xử lý hàng lỗi là menu nhập chi tiết lỗi khi đã nắm rõ lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, nhập/xuất kho.
  • Có thể phân loại thành Hủy bỏ/Tháo lời hàng/Sử dụng bình thường tùy thuộc vào phương pháp xử lý.
  • Tùy theo phương pháp xử lý hàng lỗi, hệ thống sẽ làm giảm hoặc giữ nguyên số lượng tồn kho của mặt hàng lỗi.
 • Đăng lý loại lỗi

  • Trường hợp cần phân loại để tra cứu và tổng hợp theo nguyên nhân lỗi, thì có thể đăng ký các loại lỗi để quản lý.
  • Có thể đăng ký loại lỗi tùy ý theo hình thức mà công ty đang quản lý.
  • Phân tích và xử lý lỗi dựa trên loại lỗi đã thiết lập.
 • Liên quan với công việc khác

  • Có thể áp dụng nội dung bán hàng, mua hàng, nhập kho thành phẩm, chuyển kho để tiến hành xử lý hàng lỗi.
  • Tiến hành xử lý hàng lỗi cho những mặt hàng không đạt sau khi kiểm tra chất lượng.
  • Giá trị hàng hóa được xử lý hủy bỏ sẽ được áp dụng tự động khi tính giá thành để có thể ghi nhận tổn thất cho kế toán.
 • Đa dạng các báo cáo liên quan đến hàng lỗi

  • Có thể xem tình hình lỗi theo các điều kiện đa dạng như theo nguyên nhân lỗi, phương pháp xử lý, mặt hàng , số lượng, thời gian v.v..
  • Đối với doanh nghiệp sản xuất, thì có thể tính toán số lượng hàng lỗi so với lượng đã sản xuất theo từng quy trình để tra cứu thống kê tỷ lệ lỗi hàng.
Quản lý hàng lỗi