Would you like to visit another country's site?

Đặc Trưng của việc quản lý sản xuất Ecount


Nếu quản lý sản xuất bằng Ecount

Có thể thiết lập định mức nguyên/phụ liệu, bán thành phẩm (BOM) cần thiết để sản xuất thành phẩm
và tất cả các công việc được thực hiện dựa trên BOM đã được tạo.
Trong trường hợp thay đổi BOM hoặc thành phẩm có được xây đựng nhiều BOM khác nhau
Bạn có thể đăng ký nhiều phiên bản BOM và thay đổi tùy vào mục đích sử dụng.
Đặc Trưng của việc quản lý sản xuất Ecount

Trong Ecount, chỉ cần nhập mặt hàng sản xuất là được

Hỗ trợ quản lý xuất/nhập trong quy trình, quản lý tồn kho, lên kế hoạch sản xuất, tính giá thành và xử lý lãi lỗ

Quản lý xuất/nhập của quy trình

Lượng nguyên/phụ liệu cần thiết cho từng quy trình được tính toán tự động theo BOM đã thiết lập trước đó, hoặc theo nhu cầu sản xuất.
Hỗ trợ xem nhanh lượng tồn kho, truy xuất lượng nguyên/phụ liệu tiêu hao cho từng quy trình
Dữ liệu sẽ được thể hiện dưới dạng báo cáo và có thể dễ dàng truy xuất thông qua chức năng tìm kiếm trong ERP.
Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng kiểm tra lượng thành phẩm sản xuất và lượng nguyên/phụ liệu tiêu hao trong một khoảng thời gian nhất định, do đó bạn có thể dễ dàng quản lý kết quả sản xuất

Hỗ trợ lên kế hoạch sản xuất

Lên đơn hàng sản xuất dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng, tính toán được lượng nguyên/phụ liệu cần thiết để sản xuất, tính toán lượng nguyên/phụ liệu cần mua sau khi đã trừ (tồn kho, đơn đặt mua và đơn bán hàng, hàng tồn kho an toàn số lượng mua tối thiểu) theo các giai đoạn
Trình tự công việc đã được tạo có thể gửi đến cho các bộ phận, cá nhân thông qua e-mail tin nhắn hoặc thông báo trên ứng dụng
Ngoài ra, bạn có thể đối chiếu dữ liệu với thực tế sản xuất từ đó dễ dàng nắm bắt được tiến độ sản xuất thông qua kế hoạch sản xuất
đã được lên trước đó, và so sánh số lượng tiêu hao thực tế với số lượng tiêu hao dự tính đã được thiết lập theo BOM.

Tính toán tự động giá thành và lãi lỗ

Giá thành được tính tự động dựa trên đơn giá của nguyên/phụ liệu đã dùng cho sản phẩm.
Dựa trên giá thành đã được tính toán và lược sử bán hàng bạn có thể xem được tình hình lợi nhuận theo mặt hàng, theo khách hàng
và có thể có thể kiểm tra chênh lệch khi đối chiếu giá thành trung bình với giá thành sản xuất thực tế.
Giúp đỡ trong việc quản lý sản xuất toàn diện vì nắm bắt chính xác giá thành nên có thể biết được lý do không có lợi nhuận
từ đó cắt giảm và phân bổ chi phí phù hợp mà không cần máy tính hoặc công thức quá phức tạp

Quản lý sản xuất gia công

Có thể ghi nhận và quản lý hàng lỗi đã phát sinh trong quá trình sản xuất.
Nếu nhập chi tiết đối với hàng lỗi thì sẽ giảm tự động số lượng theo phương pháp xử lý hàng lỗi.
Thiết lập sẵn hình thức ghi nhận lỗi phát sinh thường xuyên và có thể phân loại theo nội dung, chi tiết lỗi được nhập
để tổng hợp lại các thông tin lên báo cáo nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý tình hình hàng lỗi.

Xử lý hàng lỗi

Có thể ghi nhận và quản lý hàng lỗi đã phát sinh trong quá trình sản xuất.
Nếu nhập chi tiết đối với hàng lỗi thì sẽ giảm tự động số lượng theo phương pháp xử lý hàng lỗi.
Thiết lập sẵn hình thức ghi nhận lỗi phát sinh thường xuyên và có thể phân loại theo nội dung, chi tiết lỗi được nhập
để tổng hợp lại các thông tin lên báo cáo nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý tình hình hàng lỗi.

Quản lý chất lượng

Để ghi nhận mặt hàng sản phẩm có đạt đủ các tiêu chuẩn chất lượng hay không theo các tiêu chí chất lượng
đã được thiết lập trên phần mềm và ghi nhận việc xử lý các mặt hàng không đặt chất lượng theo quy trình của công ty
Khi sử dụng khách hàng có thể thiết lập yêu cầu kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho do mua hàng hoặc
sản xuất để có thể kiểm tra chính xác mà không có mặt hàng nào bị sai xót.
Phần mềm Ecount quản lý sản xuất theo định mức nguyên vật liệu (BOM) đã được thiết lập nên
khi xem báo cáo số lượng tồn kho hoặc kiểm tra lịch sử xuất nhập tồn của mặt hàng sẽ chính xác và thuận tiện hơn so với việc quản lý dữ liệu trên Excel hoặc phần mềm khác.