Would you like to visit another country's site?

Quản lý chất lượng(QC)

Đây là việc đảm bảo về chất lượng hàng hóa và năng lực cạnh tranh của công ty.
Nếu sử dụng Ecount ERP thì có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp thông qua việc quản lý và cải thiện chất lượng một cách liên tục.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tiến hành kiểm tra chất lượng đúng với cấu trúc trong công ty.
 • Sau khi chọn mẫu/tất cả hàng dựa vào mục kiểm tra đã cài đặt cho mỗi mặt hàng thì có thể ghi chú có đạt/không đạt hay không.
 • Vì có thể áp dung nội dung sản xuất,mua hàng rồi tiến hành kiểm phẩm nên có thể kiểm tra mà không sơ sót.
 • Có thể xem kết quả kiểm phẩm bằng báo cáo theo hình thức đa dạng.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa cài đặt quản lý chất lượng

  • Người dùng có thể cài đặt trực tiếp loại giám sát đanng sử dụng trong công ty.
  • Có thể cài đặt loại giám sát,phương pháp kiểm tra và có yêu cầu kiểm tra chất lượng cho từng mặt hàng hay không.
 • Chọn đối tượng kiểm tra chất lượng

  • Có thể tiến hành áp dụng và tiến hành kiểm tra đơn đặt mua, mua hàng, bán hàng, sản xuất đã tạo trước đây.
  • Trường hợp yêu cầu kiểm tra chất lượng của mặt hàng được chỉ định thì đơn yêu cầu kiểm phẩm được tạo tự động khi nhập phiếu mua hàng,sản xuất.
  • Khi nhập kiểm phẩm thì gọi tự động mục Loại kiểm tra cho từng mặt hàng và có thể tiến hành kiểm chất lựng theo từng mục kiểm tra chất lượng.
 • Phương pháp tiến hành kiểm chất lượng

  • Có thể chọn phương pháp kiểm chất lượng như kiểm mẫu, kiểm toàn bộ đối với từng mặt hàng.
  • Chọn tình trạng tiến hành của kiểm chất lượng và có thể xử lý,phán đoán có đạt hay không.
  • Có thể xử lý số lượng không đạt chuẩn theo từng dạng lỗi tại quá trình nhập kiểm tra chất lượng.
 • Báo cáo đa dạng liên quan kiểm tra chất lượng

  • Có thể nắm bắt đạt,không đạt,số lượng cho từng mặt hàng theo loại kiểm tra và phương pháp kiểm tra.
  • Có thể cài đặt và kiểm tra kết quả báo cáo kiểm phẩm theo mong muốn đúng với công việc công ty.
Quản lý chất lượng(QC)