Would you like to visit another country's site?

Quản lý mua hàng hiệu quả


Một quy trình mua hàng cơ bản sẽ bắt đầu từ Đề nghị mua hàng > Gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp > Cân nhắc giá mua > Tiến hành đặt hàng > Nhập kho.
Để dễ dàng theo dõi tiến độ và quản lý tốt các khâu mua hàng, công ty cần chuẩn hóa quy trình mua hàng của mình.

Quản lý mua hàng thật dễ dàng và hiệu quả với Ecount

Tự động tính toán số lượng cần đặt mua hàng.

Nếu số lượng mua vượt quá nhu cầu sẽ gây tốn diện tích của kho lưu trữ.
Tiến hành mua hàng không đúng thời điểm dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa, vật tư làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp.
Ecount dự trù được số lượng đặt mua phù hợp, bằng cách tính toán dựa trên số lượng dự kiến nhập kho, số lượng dự kiến xuất kho, lượng tồn kho an toàn, số dư hàng tồn hiện có v..v.. Nhằm giữ cho số lượng hàng hóa, vật tư luôn ổn định.

Dễ dàng kiểm tra tình hình đặt hàng/mua hàng.

Số liệu đặt hàng và mua hàng sẽ được phản ánh vào báo cáo ngay lập tức. Đa dạng các loại báo cáo (theo mặt hàng, theo ngày giao, theo nhà cung cấp, ...), và cho phép tra cứu theo một khoảng thời gian nhất định.

Quản lý tự động các khoản phải trả.

Tổng giá trị của từng đơn mua hàng được phản ánh tự động thành khoản phải trả sau khi đã hoàn thành việc nhập kho.
Báo cáo tổng hợp công nợ theo từng nhà cung cấp với các điều kiện tìm kiếm đa dạng.
Trực tiếp gửi bảng kê công nợ tới nhà cung cấp qua email, giúp cho việc xác nhận và đối chiếu giữa hai bên trở nên đơn giản.
Cho phép liên kết giá trị của phiếu nhập kho để tạo phiếu kế toán ghi nhận chi phí mua hàng và công nợ, hỗ trợ giảm tải thao tác và truyền đạt đúng thông tin.

Công việc trở nên dễ dàng hơn với việc liên kết nhiều nghiệp vụ với nhau.

Nhân viên và phòng ban liên quan có thể trực tiếp tạo các đề nghị mua hàng theo nhu cầu.
Bộ phân mua hàng sẽ kiểm tra và gửi yêu cầu báo giá đến các nhà cung cấp qua email.
Nhà cung cấp phản hồi bằng cách nhập giá vào mẫu biểu được gửi đến, sau đó người dùng trên Ecount có thể so sánh được báo giá của từng nhà cung cấp, để chọn được mức giá thấp nhất.
Đơn giá được chọn sẽ phản ánh trực tiếp vào đơn đặt mua, mà không cần mất thêm thao tác.
Với những tính năng trên, quy trình mua hàng của công ty bạn sẽ được chuẩn hóa trên Ecount.
Nếu bạn muốn quản lý mua hàng thật dễ dàng

Dự trù chính xác số lượng cần mua dựa trên tình hình đơn bán/ tình trạng sản xuất

Tại màn hình tạo đơn mua hàng, cho phép liên kết dữ liệu của những lệnh sản xuất đã lên, sau đó dựa trên định mức nguyên vật liệu trực tiếp tính toán ra số lượng cần đặt mua.
Tương tự, cũng có thể lấy đơn đặt hàng của khách để khởi tạo thành đơn mua.
Cho phép kế thừa dữ liệu từ các nghiệp vụ có liên quan, do đó giảm bớt thao tác, cũng như tránh được sai sót.

Kiểm tra tồn kho theo thời gian thực.

Chỉ cần có kết nối mạng, bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được số lượng tồn kho bằng mọi thiết bị ( PC, laptop,điện thoại ... ).
Cho phép cài đặt và gửi thông báo đến người phụ trách khi có ghi nhận về biến động tồn kho.
Kiểm tra báo cáo tồn kho mọi lúc, mọi nơi, hỗ tợ việc lên kế hoạch mua hàng phù hợp và kịp thời .