Would you like to visit another country's site?

Nếu bạn muốn quản lý mua hàng thật dễ dàng


Một quy trình mua hàng cơ bản gồm nhận yêu cầu mua hàng từ nội bộ công ty,
gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp, tính toán đơn giá rồi tiến hành đặt và mua hàng.
Nếu bạn quản lý tất cả các quá trình này chỉ bằng một nghiệp vụ thì có thể dễ dàng tìm hiểu về tiến độ công việc, và cũng không cần lặp đi lặp lại thực hiện cùng một nội dung công việc nữa.

Trên Ecount, bạn có thể quản lý nghiệp vụ mua hàng thật dễ dàng.

Tự động tính toán số lượng cần đặt mua hàng.

Nếu đặt mua lượng hàng không cần thiết bạn sẽ tốn diện tích kho để lưu trữ hàng hóa,
Nếu đặt mua hàng không đúng lúc có thể bị thiếu hàng, gây trở ngại trong kinh doanh và sản xuất.
Ecount xét đến số lượng dự kiến nhập kho, số lượng dự kiến xuất kho, lượng tồn kho an toàn, tồn kho hiện có v.v...
từ đó tự động tính toán ra số lượng đặt mua phù hợp với tình hình thực tế, điều này giúp đảm bảo duy trì lượng tồn kho phù hợp.

Kiểm tra chi tiết đặt hàng, mua hàng dễ dàng.

Tất cả chi tiết đặt hàng, mua hàng đều được lưu ngay vào sổ sách.
Bạn có thể kiểm tra những chi tiết này phân theo từng mặt hàng/ từng ngày giao hàng với nhiều báo cáo đa dạng.
Đồng thời thuận tiện khi muốn kiểm tra chi tiết đặt hàng, mua hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Quản lý tự động các khoản phải trả.

Số tiền mua hàng được phản ánh tự động thành nợ phải trả.
Bạn có thể kiểm tra một lượt trong cùng một báo cáo về số tiền phải trả theo từng nhà cung cấp, theo từng khoảng thời gian
Và bạn có thể gửi báo cào này cho nhà cung cấp qua Email để hai bên dễ dàng quản lý được chi tiết mua hàng và nội dung thanh toán.
Ngoài ra, có thể giảm bớt thao tác khi tiến hành tạo chi tiết thanh toán ngay trên màn hình nhập mua hàng.

Công việc trở nên dễ dàng hơn với việc liên kết nhiều nghiệp vụ với nhau.

Nhân viên trực tiếp nhập chi tiết yêu cầu mua hàng cho mặt hàng mình muốn.
Người phụ trách mua hàng kiểm tra đơn đặt mua hàng tương ứng và gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp.
Nếu nhà cung cấp nhập ngay thông tin đơn giá trên email nhận được
Trên Ecount sẽ kiểm tra được đơn giá phân theo từng nhà cung cấp để chọn ra mức giá thấp nhất.
Áp dụng nguyên mức giá được chọn vào trong đơn đặt hàng và thông qua việc tải dữ liệu đơn đặt hàng tiến hành tạo đơn mua hàng.
Với những nghiệp vụ như trên, bằng Ecount bạn hoàn toàn có thể xử lý tất cả chúng thật dễ dàng do các nghiệp vụ này đều được liên kết với nhau.
Nếu bạn muốn quản lý mua hàng thật dễ dàng

Tiến hành đơn đặt hàng dễ dàng dựa vào dữ liệu Đơn bán hàng và Đơn sản xuất.

Nếu từ Đơn mua hàng bạn tải chi tiết Đơn sản xuất thì các thông tin nguyên/phụ liệu cần thiết được áp dụng y nguyên vào trong thành phẩm.
Trường hợp tạo Đơn mua hàng dựa trên dữ liệu Đơn bán hàng cũng áp dụng được tương tự.
Khi tạo Đơn đặt hàng và Đơn mua hàng bạn có thể tải chi tiết lên từ dữ liệu Đơn bán hàng.
Chỉ với thao tác tải dữ liệu để tạo phiếu nên từ đây có thể ngăn chặn những thao tác lặp lại không cần thiết.

Kiểm tra tồn kho theo thời gian thực.

Chỉ cần có kết nối mạng, bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được tồn kho ngay trên máy tính và di động.
Khi có sự thay đổi về tồn kho bạn có thể nhận được cảnh báo từ máy tính và di động nên ngăn chặn được những thiếu sót về nghiệp vụ.
Đồng thời có thể kiểm tra lượng hàng tồn bất cứ khi nào bạn cần, giúp ích rất nhiều trong việc mua hàng cho phù hợp với lượng tồn kho hiện tại.