Would you like to visit another country's site?

Quản lý khoản phải trả

Theo dõi và nắm bắt chính xác số tiền và ngày đến hạn các khoản phải trả cho nhà cung cấp.
Từ đó quản lý tối ưu dòng tiền, thời gian quay vòng vốn cũng như các khoản đầu tư khác.

Đặc điểm riêng

 • Tự động lên phiếu hạch toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp dựa trên dữ liệu của phiếu mua hàng (nhập kho) đã tạo trước đó.
 • Theo dõi tình hình khoản phải trả theo từng nhà cung cấp hoặc theo nhân viên phụ trách thu mua.
 • Với công nợ dài ngày, có thể cài đặt ngày thanh toán, cũng như liên kết với kế hoạch chi tiền để quản lý quỹ hiệu quả hơn.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp một cách đơn giản

  • Quản lý chi tiết tổng giá trị mua hàng, số tiền đã thanh toán, công nợ tồn đọng , công nợ dự kiến thanh toán theo từng nhà cung cấp hoặc nhân viên thu mua.
  • Số tiền phải trả theo từng nhà cung cấp được tự động phản ánh dựa trên giá trị của phiếu mua hàng (nhập kho).
  • Với Sổ khách hàng của Ecount, người dùng dễ dàng kiểm tra bảng kê công nợ một các chi tiết và rõ ràng của từng nhà cung cấp. Đồng thời cho phép gửi trực tiếp bảng kê với tính năng gửi Email.
 • Báo cáo đa dạng

  • Có thể xem chi tiết các khoản phải trả, tiến độ thanh toán theo một khoảng thời gian cụ thể của từng nhà cung cấp.
  • Kiểm tra được các khoản gần đến hạn thanh toán.
 • Liên kết với kế hoạch dự chi

  • Căn cứ vào kế hoạch tài chính, có thể lên lịch thanh toán cho các khoản công nợ đã phát sinh.
  • Cài đặt ngày đến hạn thanh toán cho từng nhà cung cấp, sau khi hoàn thành phiếu mua hàng-nhập kho, thì lịch trình thanh toán sẽ được tự động cập nhật.
  • Các khoản phải trả được liên kết vào kế hoạch dự chi, sau đó chuyển thành phiếu chi tiền thực tế thì sẽ phản ánh vào sổ cái ngay tức thì.
Quản lý khoản phải trả