Would you like to visit another country's site?

Yêu cầu báo giá

Vận dụng chức năng yêu cầu báo giá là có thể kiểm tra trực quan báo giá đúng với từng nhà cung cấp và có thể quyết định chọn mua với mức giá thích hợp nhất.
Có thể chuyển báo giá đã lưu làm đơn đặt mua hàng và xử lý công việc nhập phiếu đặt hàng một cách đơn giản.

Đặc điểm riêng

 • Yêu cầu báo giá của nhiều mặt hàng dự kiến sẽ nhập hay là mặt hàng cụ thể và tính toán giá nhập thấp nhất.
 • Có thể đối chiếu trực tiếp đơn giá chi tiết của từng nhà cung cấp.
 • Thông qua báo giá thì chọn nhà cung cấp có mức giá cạnh tranh nhất và liên kết với đơn đặt mua.

Tính năng quan trọng

 • Yêu cầu báo giá đơn giá

  • Nhập mặt hàng muốn mua và đơn giá yêu cầu cho nơi nhập hàng muốn yêu cầu báo giá và có thể tạo đơn yêu cầu báo giá.
  • Sử dụng tính năng gửi E-mail là có thể gửi hàng loạt yêu cầu báo giá cho từng nhà cung cấp.
  • Người phụ trách của nhà cung cấp đã nhận được yêu cầu báo giá thì có cập nhật giá cả và gửi lại theo thời gian thực.
 • So sánh đơn giá của từng báo giá

  • Có thể đối chiếu chi tiết đơn giá nhập theo từng mặt hàng của từng nhà cung cấp.
  • Có thể chọn và cập nhật giá tốt nhất trong các báo giá nhà mà nhà các cung cấp gửi đến đơn giá đã cho thấy.
  • Phiếu đơn giá đã nhận liên tục chọn nơi nhập hàng sẽ giao dịch mà có thể đánh giá theo tiêu chuẩn.
 • Liên kết với công việc khác

  • Có thể liên kết với yêu cầu báo giá của các dữ liệu đã nhập ở kế hoạch đặt mua.
  • Thông qua kiểm tra báo giá thì có thể cập nhật báo giá tốt nhất vào đơn đặt mua hàng.
Yêu cầu báo giá