Would you like to visit another country's site?

Yêu cầu báo giá

Menu Yêu cầu báo giá cho phép người dùng dễ dàng so sánh báo giá đến từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, từ đó quyết định được giá mua thích hợp nhất.
Từ báo giá đã chọn có thể chuyển thành đơn đặt mua một cách đơn giản và nhanh chóng

Đặc điểm riêng

 • Yêu cầu báo giá cho nhiều mặt hàng và gửi đến nhiều nhà cung cấp cùng một lúc.
 • Có thể so sánh và đối chiếu báo giá của từng nhà cung cấp.
 • Từ đó, dễ dàng chọn lựa giá mua tốt nhất và tiến hành quy trình đặt mua trực tiếp.

Tính năng quan trọng

 • Yêu cầu báo giá

  • Tạo yêu cầu báo giá bằng cách nhập mặt hàng và giá mong muốn, sau đó gửi đến những nhà cung cấp phù hợp.
  • Gửi hàng loạt yêu cầu báo giá đến nhiều nhà cung cấp cùng một lúc thông qua tính năng gửi Email trực tiếp trên phần mềm.
  • Phía nhà cung cấp có thể nhận được yêu cầu và phản hồi giá ngay lập tức.
 • So sánh đơn giá của từng báo giá

  • Đối chiếu/so sánh đơn giá đã nhận được từ các nhà cung cấp theo từng mặt hàng.
  • Từ đó chọn ra được nhà cung cấp với báo giá tốt nhất.
  • Xây dựng tiêu chí đánh giá và phân loại nhà cung cấp dựa trên báo giá mà họ đã gửi đến.
 • Liên kết với công việc khác

  • Yêu cầu báo giá cũng có thể được tạo từ dữ liệu của kế hoạch đặt mua.
  • Bằng việc theo dõi tình hình yêu cầu báo giá, lựa chọn được giá mua tốt nhất khi lên đơn đặt mua.
Yêu cầu báo giá