Would you like to visit another country's site?

Mua Hàng (Nhập Kho)

Có thể trực tiếp kế thừa số liệu từ đơn đặt mua để khởi tạo phiếu mua hàng (phiếu nhập kho).
Sau khi lưu phiếu mua hàng, thẻ kho sẽ được tự động cập nhật, giúp cho việc quản lý tồn kho dễ dàng và chính xác hơn..
Nắm bắt trực quan tình hình nhập kho thực tế và tình hình hàng hóa/vật tư chờ nhập kho.

Đặc điểm riêng

 • Thao tác tạo phiếu mua hàng (nhập kho) đơn giản thông qua việc kế thừa dữ liệu từ đơn đặt mua trước đó.
 • Với báo cáo Đơn mua hàng chưa nhập kho, người dùng dễ dàng kiểm tra và theo dõi số lượng chờ nhập kho so với số lượng đã đặt hàng.
 • Kiểm tra tức thời các báo cáo về tình hình mua hàng: Tình hình mua hàng theo ngày/theo tuần/theo tháng, theo mặt hàng .v.v...

Tính năng quan trọng

 • Đa dạng hình thức nhập liệu

  • Chỉ với thao tác lưu lại phiếu mua hàng (nhập kho), báo cáo tồn kho sẽ được cập nhật ngay lập tức.
  • Việc nhập kho trở nên dễ dàng hơn với dữ liệu từ đơn đặt mua đã khởi tạo trước đó.
  • Tùy chỉnh màn hình nhập liệu theo nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp.
  • Ứng dụng quét mã vạch để tạo phiếu mua hàng (nhập kho) nhanh chóng hơn. Ecount tương thích với các thiết bị quét mã vạch có dây và cả không dây.
  • Cho phép khởi tạo hàng loạt phiếu mua hàng (nhập kho) cùng một lúc bằng tiện ích Excel.
 • Theo dõi tình hình chờ nhập kho

  • Kiểm tra và đối chiếu được số lượng đặt mua và số lượng chưa nhập kho dựa trên sự liên kết giữa các đơn đặt mua và phiếu mua hàng (nhập kho).
  • Hệ thống tự động tính toán số lượng chưa nhập kho so với đơn đặt mua, và tự động áp dụng số lượng này cho phiếu mua hàng (nhập kho) kế tiếp.
  • Các báo cáo mua hàng và tồn kho được cập nhật liên tục, cùng với tính năng thông báo tự động, người quản trị dễ nắm bắt được tình hình nhập kho thực tế.
 • Kiểm tra tức thời dữ liệu mua hàng theo nhu cầu

  • Báo cáo mua hàng đa dạng.
  • Cho phép thiết lập và tùy chỉnh tối đa 50 biểu mẫu báo cáo theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp.
  • Để tránh rò rỉ thông tin, có thể thiết lập quyền hạn truy cập vào báo cáo theo từng người dùng.
Mua Hàng (Nhập Kho)