Would you like to visit another country's site?

Mua Hàng (Nhập Kho)

Quản lý mua hàng bằng cách liên kết dữ liệu trực tiếp từ đơn đặt mua hàng.
Nắm bắt trực quan tình hình nhập kho thực tế và tình hình mua hàng chưa nhập kho.
Dữ liệu mua hàng được phản ánh tự động lên báo cáo mua hàng và báo cáo tồn kho.

Đặc điểm riêng

 • Tiến hành nhập kho - mua hàng nhanh chóng và dễ dàng bằng cách liên kết dữ liệu trực tiếp từ đơn đặt mua.
 • Nhanh chóng kiểm tra số lượng hàng đặt mua chưa nhập kho so với đơn hàng đã đặt trước đó thông qua báo cáo Đơn mua hàng chưa nhập kho.
 • Kiểm tra tức thời dữ liệu mua hàng mong muốn. Ví dụ: Tình hình mua hàng trong ngày, trong tuần, trong tháng, vv.

Tính năng quan trọng

 • Đa dạng hình thức nhập liệu

  • Khi lập phiếu mua hàng (nhập kho) thì số lượng tồn kho sẽ được tự động cập nhập.
  • Tiến hành nhập kho nhanh chóng và tiện lợi với dữ liệu đã được nhập liệu từ đơn đặt mua trước đó.
  • Tùy chỉnh và thiết lập các trường dữ liệu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Ứng dụng sử dụng mã vạch khi tiến hành nhập kho. Ecount cho phép linh hoạt kết nối với các máy quét mã vạch không dây hoặc có dây.
  • Tạo hàng loạt phiếu nhập hàng thông qua Excel.
 • Kiểm tra tình hình dự kiến nhập kho

  • Kiểm tra số lượng mặt hàng nhập về thực tế và số lượng dự kiến nhập kho thông qua tính năng liên kết của Ecount.
  • Hệ thống tự động tính toán số lượng hàng hóa dự kiến nhập kho còn lại của đơn hàng đặt mua trước đó hoặc bổ sung thêm các mặt hàng khác.
  • Nhanh chóng nắm bắt tình hình nhập kho thực tế và dự kiến của doanh nghiệp thông qua báo cáo tự động.
 • Kiểm tra tức thời dữ liệu mua hàng theo nhu cầu

  • Có thể kiểm tra và cập nhập đa dạng tình hình mua hàng theo thực tế của nhân viên phụ trách mua hàng.
  • Cho phép thiết lập và tùy chỉnh tối đa 50 biểu mẫu báo cáo theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp.
  • Thiết lập quyền hạn truy cập báo cáo cho từng người dùng để hạn chế tình trạng rò rỉ thông tin nội bộ.
Mua Hàng (Nhập Kho)