Would you like to visit another country's site?

Mua hàng (nhập kho)

Có thể liên kết dữ liệu dựa vào đơn đặt mua đã tạo và có thể nắm bắt trực quan tình hình nhập hàng chưa hoàn thành so với đơn đặt mua.
Dữ liệu mua hàng được phản ánh tự động vào sổ cái hàng và sổ tồn kho.

Đặc điểm riêng

 • Có thể liên kết dữ liệu từ đơn đặt mua để tạo phiếu nhập hàng một cách đơn giản .
 • Có thể kiểm tra dễ dàng số lượng và mặt hàng chưa được nhập kho so với đơn đặt mua thông qua tình hình mua hàng chưa quyết.
 • Có thể kiểm tra tức thời dữ liệu mua hàng mong muốn.

Tính năng quan trọng

 • Hình thức nhập đa dạng

  • Khi lập phiếu mua hàng (nhập kho) thì số lượng tồn kho được tự động được cập nhật.
  • Có thể liên kết với dữ liệu đã nhập ở đơn mua hàng với phiếu nhập kho một cách dễ dàng.
  • Có thể thiết lập màn hình nhập và tùy biến các trường dữ liệu hiện có của doanh nghiệp.
  • Có thể sử dụng mã vạch thông qua ứng dụng Ecount, máy quét mã vạch có/không dây để tạo phiếu nhập kho.
  • Có thể tạo hàng loạt phiếu nhập hàng thông qua excel.
 • Kiểm tra tình hình nhập kho còn lại

  • Có thể kiểm tra số lượng và mặt hàng chưa được tạo phiếu nhập với đơn mua hàng dựa trên tính năng liên kết với đơn đặt mua.
  • Thông qua tính năng áp dụng số lượng còn lại thì có thể nhập bổ sung các mặt hàng hoặc số lượng chưa được nhập từ những đơn hàng trước.
  • Dễ dàng nắm bắt tình huống tiến hành mua đối chiếu với đặt mua.
 • Kiểm tra tức thời dữ liệu mua hàng mong muốn

  • Có thể bao gồm mua hàng thực tế của từng người phụ trách mua thì có thể kiểm tra và cập nhật tình hình mua hàng đa dạng.
  • Mẫu biểu từng loại báo cáo có thể cài đặt tối đa đến 50 mẫu phù hợp với công ty.
  • Đối với từng báo cáo theo người dùng thì cấp quyền hạn thông báo là có thể làm tối thiểu hóa rò rỉ thông tin kinh doanh trong công ty giống với giá thành mua hàng.
Mua hàng (nhập kho)