Would you like to visit another country's site?

Sửa Chữa - Bảo Hành

Ecount ERP cung cấp chức năng có thể xem lược sử của khách hàng và quản lý tốt tình hình sau bán hàng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể lưu trữ và xem lại các yêu cầu sửa chữa và phiếu sửa chữa.
 • Tùy chỉnh các loại sửa chữa và trạng thái tiến trình để phù hợp với quy trình dịch vụ sau bán hàng của từng công ty.
 • Cung cấp báo cáo đa dạng để phân tích dữ liệu sau bán hàng.

Tính năng quan trọng

 • Tính năng yêu cầu sửa chữa

  • Có thể tạo phiếu yêu cầu dữ liệu áp dụng từ dữ liệu phiếu bán hàng và sửa chữa trước đây.
  • Quét mã vạch mặt hàng cần sửa chữa để tìm kiếm mặt hàng và xuất biên lai sửa chữa.
  • Có thể nhập chi tiết số sêri/số lô khi tạo yêu cầu sửa chữa.
  • Thêm và sử dụng các thêm trường dữ liệu mà bạn muốn quản lý trong dịch vụ sau bán hàng.
 • Tính năng thiết lập chi tiết

  • Ngoài hạng mục tiếp nhận sau bán hàng cơ bản thì cũng có thể thêm hạng mục công ty phải quản lý.
  • Có thể đăng ký tự do các bước tiến hành và loại sửa chữa đang dùng ở công ty.
  • Quản lý tồn kho vật tư được tiêu thụ khi sửa chữa và chi phí sửa chữa cần thanh toán.
 • Phân tích dữ liệu sau bán hàng

  • Có thể quản lý nội dung sửa sau bán hàng theo từng dạng sửa, từng giai đoạn tiến hành.
  • Ecount cung cấp nhiều loại bản in cần thiết cho công việc của nhà máy như biên lai sửa chữa và chi tiết giao dịch.
  • Tùy chỉnh các báo cáo như Trạng thái Đơn hàng Sửa chữa và Tình trạng Sửa chữa, đồng thời truy cập dữ liệu phân tích bạn cần.
Sửa Chữa - Bảo Hành