Would you like to visit another country's site?

Quản lý khách hàng

Phần mềm quản lý khách hàng cho phép công ty quản lý chi tiết doanh số bán hàng và số tiền phải thu từ khách.
Sử dụng phần mềm Ecount thì có thể quản lý thông tin và giá bán chi tiết theo từng khách hàng.

Đặc điểm riêng

 • Bạn có thể quản lý thông tin chi tiết cho khách hàng của mình.
 • Bạn có thể dễ dàng đăng ký nhiều khách hàng và phân loại nhóm khách hàng theo nhiều hạng mục.
 • Bạn có thể đăng ký mức giá theo từng nhóm khách hàng, tiện lợi cho người dùng quản lý.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý thông tin khách hàng chi tiết

  • Có thể đăng ký thêm các trường dữ liệu khác ngoài các trường dữ liệu đang có sẵn như mã doanh nghiệp, địa chỉ,nơi liên lạc v.v.
  • Thông qua thiết lập màn hình danh sách khách hàng, bạn nhanh chóng kiểm tra thông tin khách hàng mong muốn như địa chỉ, nơi liên lạc, người phụ trách, v.v..
  • Khác với các phần mềm quản lý khách hàng khác, có thể xử lý tìm kiếm và nhập giao dịch như bán hàng, mua hàng, thu tiền, trả tiền v.v trên một màn hình mà không cần chuyển sang các trang hoặc mục khác.
 • Quản lý và đăng ký nhiều khách hàng

  • Có thể đăng ký tất cả khách hàng cần quản lý mà không có giới hạn số lượng.
  • Sử dụng tính năng excel để dễ dàng đăng ký và sửa hàng loạt số lượng lớn khách hàng.
  • Bạn có thể quản lý khách hàng theo nhóm cấp độ như nguồn, khu vực, v.v..
  • Dễ dàng tìm kiếm theo nhóm khách hàng khi nhập dữ liệu bán hàng hoặc khi xem các báo cáo như tình hình phải thu, v.v..
 • Quản lý giá bán khách hàng

  • Bạn có thể cài đặt nhóm đơn giá dựa theo tiêu chí cụ thể, ví dụ như theo nhóm hoặc xếp hạng khách hàng.
  • Bạn có thể cài đặt sẵn mức chiết khấu khác nhau cho từng khách hàng để áp dụng tự động vào đơn giá hoặc cũng có thể điều chỉnh mức chiết khấu trực tiếp tại thời điểm bán hàng.
  • Đơn giá được áp dụng tự động khi lập phiếu bán hàng thì sẽ giảm sai sót của việc nhâp liệu và quản lý đơn giá tốt hơn.
  • Đầy đủ các tính năng như một phần mềm quản lý khách hàng chuyên nghiệp.
Quản lý khách hàng