Would you like to visit another country's site?

Báo giá

Theo dõi khách hàng tiềm năng chỉ với một phần mềm quản lý báo giá.
Trong menu quản lý báo giá, bạn có thể lưu trữ tất cả thông tin cần thiết và gửi cho khách hàng của mình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể chứa tất cả thông tin sẽ gửi cho khách hàng đồng thời đưa các thông tin nội bộ mà công ty mong muốn vào báo cáo.
 • Vì có thể gửi qua fax và email nên thực tế có thể tiết kiệm thời gian và tăng cao sự chính xác.
 • Thông qua việc liên kết với các phân hệ khác nên có thể quản lý báo giá đầy hiệu quả và thuận tiện hơn.

Tính năng quan trọng

 • Tùy biến mẫu biểu theo như mong muốn

  • Ngoài ra có thể thêm nhiều thông tin giống như hình mặt hàng hay là tùy biến lại những trường Ecount chưa hỗ trợ như địa điểm, thông tin liên lạc, hình ảnh, v.v.
  • Tìm kiếm và xem lược sử báo giá bạn đã tạo trong quá khứ.
 • Gửi báo giá trong thời gian thực

  • Nhập báo giá, in hoặc gửi qua e-mail nhanh chóng và dễ dàng.
  • Xem báo giá trước đó của khách hàng hoặc kiểm doanh số bán hàng tiềm năng để thực hiện các hoạt động theo dõi sau này.
  • Khi quá trình tạo báo giá hoàn tất, bạn có thể gửi thông báo (tin nhắn, thông báo trên ứng dụng, v.v..) cho bộ phận liên quan.
  • Xác nhận báo giá trước khi gửi thông qua chức năng Phê duyệt điện tử của Ecount.
  • Chia sẻ báo giá qua messenger với các nhân viên.
 • Liên kết các chứng từ bán hàng khác nhau

  • Nhanh chóng liên kết báo giá vào menu đơn bán hàng để ghi nhận doanh số của khách hàng đó một cách nhanh chóng.
  • Kiểm tra trạng thái đặt hàng so với báo giá, thông qua các báo cáo như Tình hình báo giá và tình hình chưa đặt hàng.
Báo giá