Would you like to visit another country's site?

Quản lý đơn bán hàng/đặt hàng

Đặc trưng của quản lý đơn đặt hàng trong Ecount là có thể liên kết nhanh chóng với đơn đặt mua, mua hàng, sản xuất, báo giá, bán hàng (xuất kho) chỉ với một đơn đặt hàng của khách hàng.
Nhờ đó có thể thực hiện quản lý tồn kho một cách có hệ thống.

Đặc điểm riêng

 • Có thể cài đặt mẫu in đơn đặt hàng theo mẫu riêng của doanh nghiệp.
 • Các bộ phận liên quan có thể xử lý đơn hàng một cách dễ dàng dựa vào đơn đặt hàng của khách.
 • Có thể hỗ trợ tất cả phòng ban liên quan xử lý trọn vẹn quy trình bán hàng căn cứ vào đơn đặt hàng.
 • Có thể nhận đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc đại lý thông qua hệ thống đặt hàng online riêng của Ecount.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập mẫu biểu đơn đặt hàng

  • Có thể thiết lập mẫu in đơn bán hàng hoặc màn hình nhập/xuất theo như mong muốn của doanh nghiệp.
  • Đơn bán có thể xuất ra PDF, excel và có thể gửi fax, mail cho người phụ trách.
 • Liên quan công việc đã sử dụng đơn đặt hàng

  • Có thể áp dụng báo giá đã chốt với khách hàng và tạo đơn bán hàng một cách nhanh chóng.
  • Có thể liên kết toàn bộ thông tin của đơn bán hàng với lệnh sản xuất, đơn đặt mua, mua hàng (nhập kho), bán hàng (xuất kho),...
  • Quản lý số tiền đã thu như tiền đặt cọc đã nhận khi đặt hàng(làm hợp đồng) và tiền thanh toán lần 2 theo mỗi đơn đặt hàng.
  • Có thể liên kết bài viết đã đăng ký ở menu công việc với phê duyệt điện tử hoặc đính kèm rồi có thể cài đặt các bước phê duyệt và có thể nhận thông báo vào ngày giao hàng thông qua liên kết với việc quản lý lịch trình.
 • Sử dụng hệ thống đặt mua/ bán online

  • Là hệ thống có thể hỗ trợ khách hàng, đại lý đặt hàng trực tuyến với doanh nghiệp của bạn mà không phải email, fax hoặc gọi điện mỗi khi cần đặt hàng.
  • Doanh nghiệp có thể kiểm tra đơn đặt hàng mà khách đã đặt theo thời gian thực.
  • Ở màn hình quản trị có hỗ trợ doanh nghiệp phê duyệt đơn đặt hàng của khách trước khi tiếp tục tiến hành các bước xử lý đơn hàng tiếp theo.
  • Ngoài báo cáo của đơn hàng thì khách hàng có thể kiểm tra báo cáo tồn kho, công nợ, sổ cái hoặc hóa đơn bán hàng ở hệ thống đặt mua/ bán online (nếu được doanh nghiệp cho phép).
Quản lý đơn bán hàng/đặt hàng