Would you like to visit another country's site?

Dự báo doanh số bán hàng

Xây dựng kế hoạch bán hàng rất quan trọng và là kim chỉ nam để cho từng nhân viên để hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
ECOUNT có thể giúp bạn đặt mục tiêu cụ thể dựa trên các số liệu chính xác và xây dựng chiến lược hiệu quả để đạt được mục tiêu đó.

Đặc điểm riêng

 • Để phát triển thì doanh nghiệp cần phải thiết lập mục tiêu và kế hoạch bán hàng một cách rõ ràng và cụ thể.
 • Có thể kiểm tra tỷ lệ hoàn thành mục tiêu thông qua bảng đối chiếu số liệu giữa kế hoách và thực tế.

Tính năng quan trọng

 • Lập kế hoạch bán hàng

  • Có thể thiết lập doanh số mục tiêu theo ngày.
  • Bằng cách thiết lập màn hình nhập liệu, bạn có thể quản lý kế hoạch bán hàng chi tiết cho từng người phụ trách, kho (cửa hàng), dự án và mặt hàng.
 • Đối chiếu kết quả bán hàng thực tế

  • Có thể kiểm tra, so sánh tình hình bán hàng thực tế với kế hoạch ở menu dự báo doanh số bán hàng.
  • Có thể kiểm tra doanh số bán hàng theo hình thức mong muốn với tính năng tìm kiếm đa dạng.
  • Có thể kiểm tra dễ dàng tỷ lệ hoàn thành giữa kế hoạch và thực tế đạt được.
Dự báo doanh số bán hàng