Would you like to visit another country's site?

Người quản lý bán hàng

Bán hàng và hiệu suất bán hàng , rất quan trong việc quản lý bán hàng

Kiểm tra tình hình bán hàng dễ dàng

Khi nhập phiếu bán hàng, báo cáo bán hàng sẽ được cập nhật tự động, nên việc quản lý bán hàng sẽ dễ dàng hơn.
Báo cáo bán hàng cũng có thể được tùy chỉnh theo từng nhu cầu của người dùng.

Phải nói đến đầu tiên là độ chính xác của báo cáo các khoản phải thu

Số tiền bán hàng trên ECOUNT sẽ được phản ánh lên sổ phải thu khách hàng, từ đó bạn có thể dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch cũng như tình hình phải thu đối với một khách hàng nào đó.
Đối với những khách hàng có nợ xấu và chờ thanh toán quá lâu, bạn có thể cài đặt để hạn chế giao dịch bán hàng phát sinh trong tương lai để giảm rủi ro về việc phát sinh thêm nợ.

Quản lý hiệu suất bán hàng chưa bao giờ dễ dàng

ECOUNT cho phép bạn kiểm tra hiệu suất bán hàng và thêm kết quả đó vào báo cáo quản lý bán hàng.
Xếp hạng theo doanh thu cũng giúp cho việc kiểm tra để đánh về nhân viên/cửa hàng hay chi nhánh tốt hơn.
Quản lý hiệu suất bán hàng chưa bao giờ dễ dàng

Quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng theo thời gian thực tế

Nhân viên bán hàng phải sử dụng phần mềm được ngay cả khi họ ở bên ngoài văn phòng.

ECOUNT là phần mềm 100% nền tảng web, do đó nhân viên bán hàng có thể sử dụng ở bất cứ đâu, miễn là họ truy cập được Internet.

Khởi tạo cho mỗi nhân viên bán hàng một ID cá nhân

  • Giới hạn Menu sử dụng cho mỗi ID
    ECOUNT không giới hạn số lượng người dùng, vì vậy mỗi nhân viên bán hàng sẽ được khởi tạo 1 ID sử dụng riêng.
    Bạn có thể cài đặt riêng một giao diện sử dụng bao gồm các tính năng cần thiết cho bộ phận bán hàng, chẳng hạn như : hóa đơn bán hàng, báo cáo tồn kho và nhập phiếu bán hàng.
  • Thiết lập phân quyền cho từng ID
    Mỗi một ID của nhân viên bán hàng sẽ được cài đặt quyền xem khác nhau ở các vùng dữ liệu như mặt hàng,
    khách hàng/nhà cung cấp và kho.

Quản lý khách hàng/Nhà cung cấp

Dễ dàng chuyển chứng từ bán hàng

Hóa đơn bán hàng và sổ khách hàng/nhà cung cấp được khởi tạo tự động dựa vào dữ liệu bán hàng đã nhập trên hệ thống.
Nếu bạn cần chuyển dữ liệu đi cho khách hàng ( báo giá, đơn đặt hàng v.vv. ) , bạn có thể chọn phiếu sau đó bấm in hoặc gửi đi bằng email cho họ.

Quản lý đơn giá theo khách hàng/nhà cung cấp

Bạn có thể cài đặt nhiều đơn giá khác nhau theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
Nếu bạn cài đặt đơn giá mặc định cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp, giá đó sẽ được áp dụng tự động khi thao tác bán hàng hoặc mua hàng.

Cổng dịch vụ khách hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng online

Khách hàng, cửa hàng hoặc đại lý có thể truy cập vào Cổng dịch vụ khách hàng để gửi đơn đặt hàng đến trụ sở chính . Những đơn đặt hàng đó sẽ được sử dụng để khởi tạo phiếu xuất kho trên ERP.
Nhờ đó có thể quản lý bán hàng đa diện hơn.