Would you like to visit another country's site?

Hỏi đáp về bảo mật

 • Dữ liệu được bảo mật như thế nào?

  ECOUNT hiểu rằng việc thông tin khách hàng được giữ bảo mật là điều tối quan trọng. Mã hóa dữ liệu được sử dụng để giữ cho dữ liệu an toàn trong khi sử dụng phần mềm ECOUNT ERP. Tất cả các máy chủ ECOUNT đang ở trong một trung tâm dữ liệu với:
  • 24-giờ bảo mật
  • Cung cấp năng lượng liên tục
  • Quét dữ liệu nhanh và chính xác
  • Tường lửa
  • Kiểm soát nhiệt độ
  • Nhân viên an ninh
  Xin vui lòng truy cập vào trang bảo mật dữ liệu để tìm hiểu thêm.
 • Bao lâu một lần dữ liệu được sao lưu?

  Các dữ liệu được sao lưu mỗi ngày ít nhất hai máy chủ khác nhau. Xem trang sao lưu và hồi phục dữ liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin.
 • Ai có thể truy cập dữ liệu công ty của tôi?

  Số lượng nhân viên có thể tiếp cận thông tin là rất hạn chế. Họ có thể xem các thông tin trên các máy chủ, nhưng họ không có quyền truy cập vào các máy chủ.
 • Tôi có thể thiết lập quyền truy cập dựa trên trên các phần mềm ERP?

  Vâng. Rất dễ dàng để thiết lập quyền truy cập cho người sử dụng.
 • Ứng dụng quản lý trên phần mềm ERP là gì?

  Bảo mật dữ liệu là vô cùng quan trọng trong phần mềm ERP. Chương trình có:
  • Hạn chế địa chỉ IP để ngăn chặn máy tính không được phép truy cập vào hệ thống;
  • Yêu cầu đổi mật khẩu thường xuyên để duy trì bảo mật;
  • Xác thực đăng nhập cho các tài khoản người dùng đặc biệt;
  • Hạn chế thời gian truy cập để ngăn chặn người dùng đăng nhập vào trong thời gian ngoài giờ làm việc;
  • Khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập không thành công.