Would you like to visit another country's site?

Quản lý sản xuất

Quản lý tồn kho để đảm bảo hiệu năng sản xuất

Nhập liệu dễ dàng mỗi khi xuất/nhập kho cho mỗi quy trình sản xuất

Số lượng tồn kho của nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất sẽ tiêu hao đi và bán thành phẩm/thành phẩm trong quá trình sản xuất sẽ tăng lên theo chi tiết định mức.
Nếu sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, bạn không cần phải quản lý chi tiết quy trình vì nếu bạn nhập thông tin sản xuất, hệ thống sẽ tính toán lượng nhập/xuất các danh mục sản phẩm tương ứng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Quản lý tồn kho theo địa điểm nhanh chóng

Không giới hạn số lượng địa điểm đăng ký nên bạn có thể quản lý tồn kho của tất cả các kho và nhà máy của bạn.
Với phần mềm quản lý sản xuất, có thể kiểm tra nhanh chóng lượng tồn kho của nguyên vật liệu hiện tại và đánh giá lượng tồn kho này có đủ để tiếp tục quá trình sản xuất hay không.

Lập kế hoạch sản xuất để đảm bảo đúng thời hạn giao hàng

Kế hoạch sản xuất có thể được thực hiện bằng cách xem xét dựa trên ngày giao hàng và số lượng hàng đặt.
Để đảm bảo đúng thời hạn, bạn có thể xem bạn có cần thêm sản phẩm hay không, và số lượng bạn cần là bao nhiêu trong tương lai.

Đơn mua hàng có thể dự báo hàng tồn kho trong tương lai

Dựa trên kế hoạch sản xuất đã nhập trên phần mềm quản lý sản xuất, bạn có thể kiểm tra lượng nguyên vật liệu còn thiếu cho quá trình sản xuất trong tương lai.
Trong quá trình sản xuất trong tương lại, bạn có thể dự đoán được số lượng nguyên vật liệu còn thiếu theo dự kiến, dựa vào đó bạn có thể đặt hàng để nhập những mặt hàng bạn cần.

Quản lý sản xuất dễ dàng

Quản lý sản xuất dễ dàng

Quản lý nhiều quy trình sản xuất

Bạn có thể quản lý đến 30 quy trình sản xuất và dựa trên định mức đã đặt sẵn, bạn có thể áp dụng tự động dữ liệu liên quan để quản lý dễ dàng hơn với phần mềm quản lý sản xuất.

Quản lý tiến độ sản xuất

Kiểm tra dễ dàng các sản phẩm đã sản xuất và chưa sản xuất. Ngoài ra, có thể xem nhanh quá trình thực hiện của toàn bộ quy trình sản xuất.

Tính toán tự động chi phí/lợi nhuận

Ecount tự động tính toán chi phí và lợi nhuận cho bạn.
Phương pháp tính phí trung bình, FIFO (Nhập trước xuất trước), LIFO (Nhập sau xuất trước) là những cách tính được cung cấp
bởi Ecount để bạn có thể lựa chọn.
Chi phí nhân công và các chi phí khác có thể được áp dụng để tính giá thành chính xác hơn. Giá thành và giá bán có thể được
sử dụng để tính toán tỉ suất lợi nhuận.
Giải pháp quản lý tổng hợp cho các nhà máy gia công và nhà máy ở nước ngoài

Quản lý nhà máy gia công

Quản lý nhà máy gia công có thể thực hiện được trên Ecount.
Số lượng tồn kho ở nhà máy gia công và chi phí gia công đều có thể quản lý được.
Tình trạng tiến độ sản xuất và trạng thái đơn hàng có thể được kiểm tra bởi công ty gia công thông qua cổng CS Portal được cung cấp thêm và hoàn toàn miễn phí.

Quản lý tổng hợp cho dây chuyền sản xuất ở nước ngoài

Sản xuất ở nước ngoài ở nơi cách xa văn phòng của bạn cũng có thể quản lý được với Ecount.
Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý sản xuất của Ecount ở các quốc gia khác, chúng tôi cung cấp thiết lập đa ngôn ngữ cho: Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc (Phồn thể/Giản thể), Việt Nam và Indonesia. Do đó hỗ trợ bạn kiểm tra cùng một dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau