Would you like to visit another country's site?

VIDEO HƯỚNG DẪN

Nếu bạn không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu? Hãy tham khảo các video hướng dẫn của chúng tôi nhằm:

  • Cung cấp hướng dẫn theo từng bước làm thế nào để sử dụng các tính năng. Mỗi bài hướng dẫn dựa trên một nhiệm vụ cơ bản
  • Cung cấp giải pháp cho các vấn đề chung mà người dùng mới phải đối mặt.
  • Cung cấp các lời khuyên hữu ích để sử dụng ECOUNT ERP.
  • Hướng dẫn làm thế nào để cấu hình các chương trình và các menu theo nhu cầu của công ty bạn.
Các video được phân loại theo chủ đề là Cơ bản và Nâng cao.
Các video Cơ bản hướng dẫn các thao tác cơ bản nhất và các video Nâng cao hướng dẫn chuyên sâu hơn trong phần mềm.

Các video có thể được xem trực tiếp hoặc tải về thông qua ECOUNT ERP. Không cần phải cài đặt một chương trình riêng biệt để xem các video.

Thông qua các video hướng dẫn, bạn sẽ có thể tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của hệ thống và cách áp dụng chúng vào doanh nghiệp của bạn.

Phim ngắn về cách sử dụng Ecount

Bạn có tò mò muốn biết văn phòng của bạn sẽ thay đổi như thế nào sau khi sử dụng Ecount không?
Hãy xem ngay đoạn phim ngắn về cách sử dụng Ecount