Would you like to visit another country's site?

Bài giảng video

Bài giảng tính năng qua video

  • Các bài giảng qua video sẽ đưa ra các tip giúp bạn có thể sử dụng được 100% phần mềm ECOUNT ERP.
  • Hướng dẫn cách sử dụng và đề xuất giải pháp cho các tình huống để hỗ trợ người dùng lần đầu tiếp cận phần mềm hoặc chưa quen sử dụng.
  • Các tình huống được đưa ra dựa trên những công việc thường làm của công ty.
  • Đối với những công việc đặc thù riêng, bạn cũng có thể áp dụng được đa số các tính năng mong muốn do có thể tùy chỉnh tức thì thông qua cài đặt cấu hình và thay đổi tính năng.
  • Chỉ cần nhấn nút [Xem Video Hướng dẫn] mà không cần phải cài đặt thêm.
  • ECOUNT đã cân nhắc khả năng sử dụng của từng người dùng để cung cấp các bài giảng phù hợp phân loại theo Cơ bản, Thực hành; khi bạn chọn một hạng mục thì có thể xem danh sách các bài giảng theo từng menu.

Phim ngắn về cách sử dụng ECOUNT

Bạn có tò mò muốn biết văn phòng của bạn sẽ thay đổi như thế nào sau khi sử dụng ECOUNT không?
Hãy xem ngay đoạn phim ngắn về cách sử dụng ECOUNT