Would you like to visit another country's site?

Phần mềm dành cho người quản lý bán hàng

Trong bán hàng, điều quan trọng nhất là quản lý doanh thu, và hiệu suất

Kiểm tra tình hình bán hàng dễ dàng

Khi nhập phiếu bán hàng, báo cáo bán hàng sẽ được cập nhật tự động, nên việc quản lý bán hàng sẽ dễ dàng hơn.
Báo cáo bán hàng cũng có thể được tùy chỉnh theo từng nhu cầu của người dùng.

Phải biết chính xác các khoản công nợ phải thu

Số tiền bán hàng trên ECOUNT sẽ được phản ánh lên sổ phải thu khách hàng, từ đó bạn có thể dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch cũng như tình hình phải thu đối với một khách hàng nào đó.
Đối với những khách hàng có nợ xấu và chờ thanh toán quá lâu, bạn có thể cài đặt để hạn chế giao dịch bán hàng phát sinh trong tương lai để giảm rủi ro về việc phát sinh thêm nợ.

Quản lý hiệu suất bán hàng trở nên dễ dàng

ECOUNT cho phép bạn kiểm tra doanh thu bán hàng của từng nhân viên kinh doanh và có thể áp dụng các công thức cho báo cáo để hiển thị chi tiết hơn.
Xếp hạng theo doanh thu cũng giúp cho việc kiểm tra để đánh về nhân viên/cửa hàng hay chi nhánh tốt hơn.

Phần mềm quản lý bán hàng

Quản lý theo thời gian thực dành cho nhân viên kinh doanh

Nhân viên bán hàng phải sử dụng phần mềm được ngay cả khi họ ở bên ngoài văn phòng.

ECOUNT là phần mềm 100% nền tảng web, do đó có thể sử dụng ở bất cứ đâu bằng truy cập Internet. Và cũng có thể sử dụng tất cả tính năng trên App để xem tồn kho hay xử lý các nghiệp vụ khác bằng điện thoại.

Khởi tạo cho mỗi nhân viên bán hàng một ID cá nhân

  • Giới hạn Menu sử dụng cho mỗi ID
    ECOUNT không giới hạn số lượng người dùng, vì vậy mỗi nhân viên bán hàng sẽ được tạo một ID sử dụng riêng.
    Bạn có thể cài đặt riêng một giao diện sử dụng bao gồm các tính năng cần thiết cho bộ phận bán hàng, chẳng hạn như : hóa đơn bán hàng, báo cáo tồn kho và nhập phiếu bán hàng.
  • Thiết lập phân quyền cho từng ID
    Mỗi một ID của nhân viên bán hàng sẽ được cài đặt quyền xem khác nhau ở các vùng dữ liệu như mặt hàng,
    khách hàng/nhà cung cấp và kho.

Quản lý khách hàng/Nhà cung cấp

Gửi chứng từ bán hàng dễ dàng

Hóa đơn bán hàng và sổ khách hàng/nhà cung cấp được khởi tạo tự động dựa vào dữ liệu bán hàng đã nhập trên hệ thống.
Nếu bạn cần gửi dữ liệu đi cho khách hàng (báo giá, đơn đặt hàng v.v.. ), bạn có thể chọn phiếu sau đó bấm in hoặc gửi đi bằng Email.

Quản lý đơn giá theo khách hàng/nhà cung cấp

Bạn có thể cài đặt nhiều đơn giá khác nhau theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
Nếu bạn cài đặt đơn giá mặc định cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp, giá đó sẽ được áp dụng tự động khi thao tác bán hàng hoặc mua hàng.

Cổng dịch vụ khách hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng online

Khách hàng, cửa hàng hoặc đại lý có thể truy cập vào Cổng dịch vụ khách hàng để gửi đơn đặt hàng đến hệ thống chính. Những đơn đặt hàng đó sẽ được sử dụng để tạo phiếu xuất kho trên ERP.
Nhờ đó có thể quản lý bán hàng đa diện hơn.