Would you like to visit another country's site?

Người quản lý mua hàng

Kiểm tra hình tình tồn kho

Kiểm tra tồn kho theo thời gian thực tế

Để người quản lý mua hàng có thể lên được kế hoạch mua hàng, họ phải nắm bắt được số lượng tồn kho thực tế.
Các menu mua và bán của ECOUNT cũng như các menu liên quan đến hoạt động xuất-nhập hàng hóa sẽ phản ánh lên báo cáo tồn kho.
Ngoài ra, vì là phần mềm nền tảng web nên bạn có kiểm tra tồn kho mọi lúc, mọi nơi.

Tự động tính toán để lên đơn đặt mua

Đối với những mặt hàng có đủ số lượng tồn kho, thì bạn không cần đặt mua thêm nữa.
Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đủ số dư, nhưng số lượng đó sẽ được giao đi theo đơn đặt hàng trước đó của khách hàng, thì bạn cần tiến hành mua thêm.
Số dư hàng hóa hiện tại, và số lượng hàng hóa đã lên kế hoạch dự kiến nhập vào hoặc xuất đi đều được xem xét khi tính toán để lên đơn đặt mua.

Tự động tính toán để lên đơn đặt mua

Quản lý mua hàng tổng thể từ đặt mua đến nhập kho và các khoản phải trả

Tập hợp các yêu cầu mua hàng

Đối với bộ phận sản xuất, từ dữ liệu BOM đã thiết lập sẵn, phần mềm sẽ tính toán được số lượng nguyên vật liệu cần thiết để tiến hành việc sản xuất cho những lệnh sản xuất sau này.
Đối với bộ phận bán hàng, họ có thể sử dụng dữ liệu của đơn bán hàng để lên phiếu xuất kho.
Đối với bộ phận mua hàng, nhân viên có thể tập hợp tất cả các yêu cầu mua hàng để lên cùng một đơn đặt mua.

Gửi đơn đặt mua đến nhà cung cấp

Bạn có thể gửi đơn đặt mua đến nhà cung cấp bằng cách in ra hoặc gửi email ngay trên phần mềm.
Mẫu biểu của đơn đặt mua có thể được thiết lập theo nhu cầu riêng của bạn.
Khi tạo đơn đặt mua bạn có thể sử dụng lại dữ liệu của các menu liên quan, ví dụ như đơn bán hàng hoặc yêu cầu mua hàng, giúp cho việc nhập liệu dễ dàng hơn.

Báo cáo tồn kho chính xác

  • Áp dụng tự động dữ liệu mua hàng
    Khi bạn tạo phiếu nhập kho, số liệu đó sẽ được phản ánh lên báo cáo tồn kho.
    Bạn không cần nhập cùng một loại dữ liệu nhiều lần ở các menu khác nhau nhằm tránh gây ra sự sai sót.
  • Điều chỉnh số lượng tồn kho
    Bạn có thể điều chỉnh số lượng tồn kho trên phần mềm theo đúng số lượng tồn kho thực tế.
    Từ đó, bạn có thể kiểm tra được sự chênh lệch giữa số lượng tồn kho sổ sách và tồn kho thực tế của từng mặt hàng.

Giao hàng đúng hẹn

Có thể nắm được tình trạng thiếu/thừa của hàng tồn kho dựa trên ngày dự kiến giao hàng của đơn đặt hàng và ngày dự kiến sản xuất.
Số lượng mua hàng có thể được tính toán dựa trên số lượng hàng hóa đã được lên kế hoạch nhập vào và xuất đi trước đó.
Nếu là mặt hàng sản xuất thì kế hoạch mua sẽ được tính toán dựa trên BOM.
Do vậy, ECOUNT có thể tính toán chính xác số lượng cần mua, tránh tình trạng quá dư thừa hoặc thiếu hụt hàng hóa.

Quản lý công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp

Dữ liệu ở phần nhập kho sẽ được phản ánh lên báo báo phải trả cho nhà cung cấp, do vậy, bạn có thể theo dõi được tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp.
Với báo cáo Sổ khách hàng/nhà cung cấp, bạn dễ dàng kiểm tra được số dư công nợ theo từng nhà cung cấp và ngày đến hạn thanh toán.
Những báo cáo công nợ này có thể được gửi đến nhà cung cấp qua email.