Would you like to visit another country's site?

Quản lý hàng bán qua mạng / Bán hàng online

Những khó khăn khi quản lý bán hàng online

Tổng hợp các đơn đặt hàng online từ khách hàng

Hiện nay, các công ty không chỉ sử dụng một kênh phân bán hàng online, mà sở hữu nhiều kênh bán hàng khác nhau. Dẫn đến gặp khó khăn trong việc thu thập và quản lý các đơn hàng được đặt từ đó.

Các thao tác trước và sau khi thu thập đơn đặt hàng online

Ví dụ, nếu doanh nghiệp đang bán hàng trên Shopee và Lazada, việc tổng hợp đơn đặt hàng phải tách riêng lẻ theo từng kênh.
Không chỉ tốn thời gian cho việc thu thập đơn hàng, còn khó kiểm tra tồn kho thực tế, hay khó theo dõi đồng thời với mua hàng để cập nhật chính xác giá vốn hàng hóa và điều chỉnh giá bán cho hợp lý.

Liên kết các trang thương mại điện tử với phần mềm ECOUNT

Liên kết ECOUNT với trang thương mại điện tử CHỈ VỚI MỘT CLICK.

ECOUNT đã liên kết thành công với các trang thương mại điện tử khác nhau. Tất cả đơn hàng sẽ được tổng hợp trên phần mềm ECOUNT, do đó công việc quản lý mua bán sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Quản lý doanh số bán hàng và tồn kho một cách hoàn hảo

Bằng việc liên kết với các trang thương mại điện tử,các đơn đặt hàng sẽ được tự tổng hợp trong phần mềm ECOUNT, đồng thời ghi nhận lại trong các báo cáo bán hàng và tồn kho.
Thông tin của đơn hàng sẽ được ghi nhận lại một cách chính xác nhất để tránh việc thiếu sót thông tin khi công ty muốn kiểm tra lại.

Hỗ trợ API - Xử lý hủy đơn hoặc hoàn tiền trên ECOUNT

Không chỉ cho phép đưa dữ liệu từ các trang thương mại điện tử vào ECOUNT, mà khách hàng có thể trực tiếp tạo đơn trên phần mềm ECOUNT và đưa thông tin qua cách trang mạng bán hàng của công ty.
Khi đăng ký các mặt hàng, hủy đơn hàng và hoàn tiền trên ECOUNT, trạng thái đó sẽ được cập nhật trên các nền tảng trang web khác đã được kết nối.

Danh sách các trang thương mại điện tử liên kết được với ECOUNT

Chỉ với một phần mềm ECOUNT, bạn có thể kết nối với nhiều trang thương mại điện tử và trung bình mỗi tháng sẽ có 2 trang thương mại điện tử đang được thêm vào.

Trung tâm shopping/Hành động Đơn đặt hàng Tiếp nhận yêu cầu Đăng ký
hàng hóa
Đơn
hàng mới
Xác nhận đơn
hàng (nhận)
Xác nhận đơn
hàng(Truyền tin)
Giao
hàng
Lệnh hủy được
chấp nhận
Đã hủy
(Nhận)
Đã hủy
(Truyền tin)
Lệnh trả được
chấp nhận
Đã
trả
Lệnh đổi được
chấp nhận
Đã đổi hàng Đăng ký
hàng hóa

Liên kết trang thương mại điện tử cá nhân

Bên cạnh đó ECOUNT có cung cấp miễn phí mã nguồn mở của API, cho phép các công ty hoặc cá nhân có thể chủ động trong việc liên kết thêm kênh bán hàng online khác và quản lý chúng trên phần mềm.

Giải pháp quản lý với ECOUNT

Liên kết với các trang thương mại điện tử là một trong những tính năng ECOUNT đang cung cấp.
Ngoài ra còn các tính năng khác như quản lý tồn kho, quản lý sản xuất hàng hóa, quản lý giao dịch mua-bán, ghi nhận bảng lương nhân sự và nhiều tính năng khác nữa nhưng chi phí sử dụng phần mềm vẫn CHỈ 1,000,000 đồng/tháng