Would you like to visit another country's site?

Người quản lý sản xuất

Quản lý tồn kho để đảm bảo hiệu năng sản xuất

Nhập liệu dễ dàng mỗi khi xuất/nhập kho cho mỗi quy trình sản xuất

Số lượng tồn kho của nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất sẽ tiêu hao đi và bán thành phẩm/thành phẩm trong quá trình sản xuất sẽ tăng lên theo chi tiết định mức.
Nếu sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, bạn không cần phải quản lý chi tiết quy trình vì khi nhập thông tin sản xuất, hệ thống sẽ tính toán lượng xuất/nhập các danh mục sản phẩm tương ứng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Quản lý tồn kho theo địa điểm nhanh chóng

Không giới hạn số lượng địa điểm đăng ký nên bạn có thể quản lý tồn kho của tất cả các kho và nhà máy của bạn.
Với phần mềm quản lý sản xuất, có thể kiểm tra nhanh chóng lượng tồn kho của nguyên vật liệu hiện tại và đánh giá lượng tồn kho này có đủ để tiếp tục quá trình sản xuất hay không.

Lập kế hoạch sản xuất để đảm bảo đúng thời hạn giao hàng

Kế hoạch sản xuất có thể được thực hiện bằng cách xem xét dựa trên ngày giao hàng và số lượng hàng đặt.
Để đảm bảo đúng thời hạn giao hàng, bạn có thể kiểm tra xem có cần sản xuất thêm hay không, và cần sản xuất thêm bao nhiêu.

Đơn đặt mua dự kiến tồn kho trong tương lai

Nắm rõ tình trạng thiếu/thừa của nguyên vật liệu đầu vào khi sản xuất dựa trên lịch trình sản xuất đã được hệ thống tính toán.
Có thể kiểm tra số lượng cần thiết theo BOM của thành phẩm và tồn kho dự kiến của thời điểm đó, và nhập đơn đặt mua đối với nguyên vật liệu còn thiếu và gửi cho nhà cung cấp.

Quản lý sản xuất dễ dàng

Người quản lý sản xuất

Quản lý nhiều quy trình sản xuất

Bạn có thể quản lý đến 30 quy trình sản xuất và có thể áp dụng tự động các mặt hàng sản xuất/tiêu hao theo BOM để dễ dàng quản lý cả những quy trình phức tạp.

Quản lý tiến độ sản xuất

Kiểm tra dễ dàng các sản phẩm đã sản xuất và chưa sản xuất. Ngoài ra, có thể xem nhanh quá trình thực hiện của toàn bộ quy trình sản xuất.

Tính toán tự động chi phí/lợi nhuận

ECOUNT tự động tính toán chi phí và lợi nhuận cho bạn.
Bạn có thể lựa chọn một trong ba cách tính như Phương pháp tính phí trung bình, FIFO (Nhập trước xuất trước), LIFO (Nhập sau xuất trước) mà ECOUNT cung cấp.
Ngoài ra, còn có thể phân bổ chi phí nhân công và các chi phí khác để tính giá thành chính xác hơn. Sau đó, lợi nhuận sẽ được tính dựa trên giá vốn và doanh thu.

Giải pháp quản lý tổng hợp cho các nhà máy gia công và nhà máy ở nước ngoài

Quản lý nhà máy gia công

ECOUNT hỗ trợ cả việc quản lý sản xuất phát sinh ở nhà máy nước ngoài.
Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý sản xuất của ECOUNT ở các quốc gia khác, nhờ thiết lập được đa ngôn ngữ như: Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc (Phồn thể/Giản thể), Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam. Do đó, hỗ trợ bạn xem được cùng một dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Quản lý tổng hợp cho dây chuyền sản xuất ở nước ngoài

Sản xuất ở nước ngoài ở nơi cách xa văn phòng của bạn cũng có thể quản lý được với ECOUNT.
Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý sản xuất của ECOUNT ở các quốc gia khác, chúng tôi cung cấp thiết lập đa ngôn ngữ cho: Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc (Phồn thể/Giản thể), Việt Nam và Indonesia. Do đó hỗ trợ bạn kiểm tra cùng một dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau