Would you like to visit another country's site?

BẢNG GIÁ

 • Phí sử dụng ECOUNT

 • Gói 3 tháng : 3,000,000 VND
  Gói 6 tháng : 6,000,000 VND
  Gói 1 năm : 12,000,000 VND11,000,000 VND
  ※ Bao gồm 10 người dùng Groupware miễn phí
ERP Groupware
Chi phí
1,000,000 đồng/tháng 200,000 đồng/tháng
Số nguời dùng
Không giới hạn Thêm 5 người
Dung lượng
Không giới hạn 50GB/5 người dùng
Tính năng chính
Kế toán/Thu chi
Nhân sự/Bảng lương
Kinh doanh/Bán hàng
Mua hàng/Tồn kho/Kho vận
Sản xuất/Giá thành
Phê duyệt điện tử
Bảng thông báo
Chia sẻ công việc/Lịch trình
Quản lý chấm công/Chia sẻ tập tin
Toàn bộ tính năng ERP Tự động liên kết ERP
với Groupware
※ Miễn phí 10 người dùng Groupware khi đăng ký ERP, phí sử dụng sẽ được tính thêm nếu hơn 10 người.
 • ERP
  1,000,000 đồng/tháng

  Số nguời dùngKhông giới hạn
  Dung lượngKhông giới hạn
  Tính năng chính
  Kế toán/Thu chi
  Nhân sự/Bảng lương
  Kinh doanh/Bán hàng
  Mua hàng/Tồn kho/Kho vận
  Sản xuất/Giá thành
  ※ Toàn bộ tính năng ERP
 • Groupware
  200,000 đồng/tháng

  Số nguời dùngThêm 5 người
  Dung lượng50GB/5 người dùng
  Tính năng chính
  Phê duyệt điện tử
  Bảng thông báo
  Chia sẻ công việc/Lịch trình
  Quản lý chấm công/Chia sẻ tập tin
  ※ Tự động liên kết ERP
  với Groupware
 • ※ Miễn phí 10 người dùng Groupware khi đăng ký ERP, phí sử dụng sẽ được tính thêm nếu hơn 10 người.

Dịch vụ thêm miễn phí

- Có thể sử dụng các tính năng thêm do ECOUNT cung cấp mà không mất phí.

 • Quản lý tổng hợp tài khoản ngân hàng

  Xem chi tiết giao dịch qua tài khoản
  theo thời gian thực và ghi nhận chi tiết
  tiền vào/ra vào phiếu kế toán

 • Hóa đơn điện tử (E-Invoice)

  Gửi hóa đơn
  đến cơ quan thuế miễn phí,
  không giới hạn số lượng

 • Quản lý trung tâm shopping

  Tải dữ liệu từ
  trung tâm shopping đến ERP,
  tạo đơn đặt hàng

 • Ứng dụng điện thoại

  Sử dụng mọi tính năng
  tương tự với PC
  quét mã vạch bằng camera điện thoại

 • Hệ thống đặt hàng online

  Hệ thống tiếp nhận đơn hàng online
  tính năng đặt hàng, mua hàng,
  gia công, bảng tin
  không giới hạn số khách hàng

 • Hệ thống xem lương trực tuyến
  (UserPay)

  Nhân viên tự xem được
  phiếu lương online
  và kiểm tra ngày phép còn lại

 • Messenger nội bộ

  Tạo phòng trò chuyện giữa các nhân viên
  có thể sao lưu và
  xem lược sử trò chuyện
  Cài đặt thông báo khẩn
  Liên kết ERP và Groupware

 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

  Hỗ trợ các ngôn ngữ Việt, Anh,Trung, Hàn,
  Thái, Indonesia,Tây Ban Nha
  Tùy chỉnh được cho mỗi người dùng

 • Chăm sóc khách hàng

  Tư vấn qua điện thoại và bảng Q&A
  Hỗ trợ trực tuyến từ xa
  Online Manual, Bài giảng video

Tải Proposal Giới thiệu về ECOUNT ERP