Would you like to visit another country's site?

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

พนักงานที่คุ้นชินกับโปรแกรมที่เคยใช้อยู่แล้วจะรู้สึกกดดันกับการใช้โปรแกรมใหม่
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกโปรแกรมที่สามารถปรับหน้าจอการใช้งานและฟังก์ชันให้เหมาะสมที่สุดตามสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอยู่โดยไม่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
ฟีเจอร์
 • สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโปรแกรมเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของบริษัทและงานของผู้ใช้
 • สามารถปรับลดเวลาการใช้โปรแกรมและการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม
   • ECOUNT ERP มีฟังก์ชันทั้งหมดของ ECOUNT ตามค่าเริ่มต้น เช่น สินค้าคงคลัง การบัญชี บุคคล / เงินเดือน และภาษี
   • คุณสามารถตัดสินใจว่าจะใช้แต่ละฟังก์ชันผ่านตั้งค่าเมนูหรือไม่
   • สามารถจัดการซ่อนเมนูที่ไม่ได้ใช้งานไม่ให้แสดงบนหน้าจอได้
  • ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน
   • สามารถสร้าง My Page เป็นรูปแบบรายการโปรด โดยการเลือกเฉพาะฟังก์ชันที่ต้องการใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน
   • สามารถตั้งค่า My Page ของแต่ละผู้ใช้ และสามารถแก้ไขชื่อและตำแหน่งของเมนูได้
   • สามารถตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เป็นวิดเจ็ต (Widget) ที่หน้าจอหลักเพื่อให้สามารถค้นหารายงานที่ต้องการดูจากหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องย้ายเมนู
  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231