Would you like to visit another country's site?

ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 70,000 บริษัททั่วโลก

 • ECOUNT ERP มีทุกฟังก์ชั่นที่รองรับการทำงานของแต่ละธุรกิจ
 • บริษัทกว่า 70,000 แห่งจากทั่วโลก ให้ความไว้วางใจในการใช้งาน ECOUNT

ลูกค้าที่ใช้งานตามประเภทธุรกิจ

 • ผลิต
  41.6%
 • จัดจำหน่าย
  35.6%
 • บริการ
  13.7%
 • ซื้อมาขายไป
  3.9%
 • ก่อสร้าง
  3.1%
 • องค์กร
  ไม่แสวงหากำไร
  1.7%
 • อุตสาหกรรม
  ขั้นปฐมภูมิ
  0.4%
 • อื่น ๆ
  0.1%

รูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย

- ECOUNT เหมาะสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง

 • อุปกรณ์/ชิ้นส่วน
  อิเล็กทรอนิกส์
  11.4%
 • อาหาร
  8.0%
 • เครื่องจักร
  อุตสาหกรรม
  7.4%
 • ชิ้นส่วน
  ยานยนต์
  5.5%
 • ยาง/พลาสติก
  3.2%
 • เหล็ก/โลหะ
  3.2%
 • สิ่งทอ/เสื้อผ้า
  3.1%
 • อุปกรณ์สื่อสาร
  2.9%
 • เฟอร์นิเจอร์/ไม้
  2.8%
 • อุปกรณ์การแพทย์
  2.7%
 • สื่อสิ่งพิมพ์
  2.7%
 • เซมิคอนดักเตอร์
  2.6%
 • แสงสว่าง/
  จอแสดงผล
  2.0%
 • เคมีภัณฑ์
  1.8%
 • เครื่องสำอาง
  1.8%
 • ของใช้ในครัวเรือน
  1.6%
 • สิ่งแวดล้อม/
  พลังงาน
  1.6%
 • อุปกรณ์เสียงวิดีโอ
  1.5%
 • ผลิตภัณฑ์
  ทางการเกษตร
  1.3%
 • คอมพิวเตอร์/
  อุปกรณ์เสริม
  1.3%
 • วัสดุก่อสร้าง/อาคาร
  1.3%
 • ร้านขายของชำ
  1.3%
 • เครื่องมือ/อุปกรณ์
  1.3%
 • ผลิตภัณฑ์กีฬา/
  ความงาม
  1.2%
 • แม่พิมพ์/ฉีดขึ้นรูป
  1.2%
 • อุปกรณ์/
  เครื่องใช้สำนักงาน
  1.1%
 • วัสดุบรรจุภัณฑ์
  1.1%
 • อุปกรณ์การเลี้ยงดู/
  การศึกษา
  1.0%
 • ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
  1.0%
 • ยา
  0.7%
 • โทรศัพท์มือถือ/
  อุปกรณ์เสริม
  0.6%
 • อุปกรณ์ชั่ง/ตวง
  0.6%
 • เรือ/สายการบิน
  0.6%
 • อาหารสัตว์/ปุ๋ย
  0.5%
 • อื่น ๆ
  18.0%
 • อาหาร
  10.9%
 • อุปกรณ์/ชิ้นส่วน
  อิเล็กทรอนิกส์
  7.1%
 • ผลิตภัณฑ์
  ทางการเกษตร
  5.6%
 • อุปกรณ์การแพทย์
  5.2%
 • คอมพิวเตอร์/
  อุปกรณ์เสริม
  5.1%
 • E-commerce
  4.6%
 • สิ่งทอ/เสื้อผ้า
  3.9%
 • เครื่องสำอาง
  3.6%
 • ชิ้นส่วนยานยนต์
  3.1%
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  2.9%
 • อุปกรณ์กีฬา
  2.9%
 • ของใช้ในครัวเรือน
  2.7%
 • เคมีภัณฑ์
  2.7%
 • วัสดุก่อสร้าง/อาคาร
  2.6%
 • ร้านขายของชำ
  2.6%
 • เครื่องมือ/อุปกรณ์
  2.3%
 • อุปกรณ์การเลี้ยงดู/
  การศึกษา
  2.2%
 • เฟอร์นิเจอร์/ไม้
  2.1%
 • อุปกรณ์สื่อสาร
  2.0%
 • เครื่องใช้ในบ้าน
  1.6%
 • อุปกรณ์/
  เครื่องใช้สำนักงาน
  1.6%
 • ซื้อมาขายไป
  1.4%
 • เหล็ก/โลหะ
  1.4%
 • แว่นตา/เลนส์
  1.4%
 • อุปกรณ์เสียงวิดีโอ
  1.3%
 • ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
  1.2%
 • ยา
  1.2%
 • สื่อสิ่งพิมพ์
  1.0%
 • แฟรนไชส์
  1.0%
 • อาหารสัตว์/ปุ๋ย
  1.0%
 • โทรศัพท์มือถือ/
  อุปกรณ์เสริม
  0.9%
 • วัสดุ/
  อุปกรณ์ความงาม
  0.8%
 • แสงสว่าง/
  จอแสดงผล
  0.7%
 • สิ่งแวดล้อม/
  พลังงาน
  0.5%
 • อื่น ๆ
  9.0%
 • ซอฟต์แวร์
  16.2%
 • ขนส่ง
  7.2%
 • การศึกษา
  6.3%
 • โรงพยาบาล
  5.4%
 • บริการจัดหางาน
  5.1%
 • ให้คำปรึกษา
  5.1%
 • ร้านอาหาร
  4.6%
 • โฆษณา
  4.6%
 • อสังหาริมทรัพย์
  4.3%
 • วิจัย
  3.5%
 • สื่อสิ่งพิมพ์
  3.4%
 • การแสดง
  ศิลปวัฒนธรรม
  3.2%
 • การตลาด/ออกแบบ
  3.1%
 • วัสดุก่อสร้าง/อาคาร
  2.7%
 • บริการให้ข้อมูล
  2.4%
 • คลังเก็บสินค้า
  2.3%
 • ซ่อมแซม/
  บำรุงรักษา
  2.1%
 • การเงิน/ประกัน
  1.7%
 • สำนักงานวิชาชีพ
  1.4%
 • ให้เช่า
  1.3%
 • ICT
  1.2%
 • แฟรนไชส์
  1.2%
 • กีฬา/สันทนาการ
  1.0%
 • E-commerce
  1.0%
 • บริษัทนำเที่ยว
  0.6%
 • ที่พัก
  0.5%
 • อื่น ๆ
  8.7%
 • ซื้อมาขายไป
 • ก่อสร้าง
 • องค์กร
  ไม่แสวงหาผลกำไร

60 ประเทศทั่วโลกใช้งาน ECOUNT

 • 1เกาหลีใต้
 • 2ไต้หวัน
 • 3จีน
 • 4ไทย
 • 5เวียดนาม
 • 6อินโดนีเซีย
 • 7มาเลเซีย
 • 8สหรัฐอเมริกา
 • 9ฟิลิปปินส์
 • 10กานา
 • 12ฮ่องกง
 • 13สิงคโปร์
 • 14เม็กซิโก
 • 15ออสเตรเลีย
 • 16สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • 17กัมพูชา
 • 18แคนาดา
 • 19อินเดีย
 • 20รัสเซีย
รายชื่อประเทศ 20 อันดับแรกตามจำนวนบริษัทที่ใช้