Would you like to visit another country's site?

การจัดการทรัพยากรบุคคล จัดการทรัพยากรบุคคลทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ของ ECOUNT
ไม่จำเป็นต้องจัดการบัตรพนักงานบนกระดาษอีกต่อไป

ประมวลผลข้อมูลการจัดการทรัพยากรบุคคล

 • สามารถป้อนและจัดการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลได้ เช่น ตำแหน่ง ระดับ ประเภทการจ้างงาน และใบรับรอง
 • • สามารถตั้งค่ารายการการจัดการทัพยากรบุคคลต่าง ๆ ให้เหมาะกับบริษัท และสามารถเรียกดู/พิมพ์ตามพนักงานหรือตามแผนกได้
 • บัตรพนักงาน

  สามารถบันทึกข้อมูลทรัพยากรบุคคล เช่น ตำแหน่ง ระดับ และประวัติการทำงานได้

 • ใบรับรอง

  สามารถออกหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรได้

 • การย้ายแผนก

  สามารถบันทึกประวัติการย้ายแผนกได้

 • สถานะพนักงาน

  สามารถตรวจสอบสถานะ เช่น พนักงานใหม่/ พนักงานที่ลาออกจากบริษัทตามแต่ละช่วงเวลาได้

ออกใบรับรองต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
เช่น หนังสือรับรองการทำงาน

 • สามารถสร้างและพิมพ์ใบรับรองต่าง ๆ ได้เพียงเลือกประเภทใบรับรองและพนักงาน
 • สามารถสร้างและใช้แบบฟอร์ม/ตราประทับเฉพาะของบริษัท
ออกใบรับรองต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน

ตั้งค่าแผนผังองค์กร

 • สามารถลงทะเบียนและดูแผนผังองค์กรของบริษัทได้
 • สามารถกำหนดและแสดงผู้จัดการ (หัวหน้าแผนก)
  สำหรับแต่ละแผนกได้
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรเช่น ตำแหน่ง
  ข้อมูลติดต่อ อีเมล และรูปภาพ ได้โดยตรงจาก
  แผนผังองค์กร
ตั้งค่าแผนผังองค์กร

ระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

 • ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน ECOUNT จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
  Amazon Web Services (AWS) ซึ่งมีระดับความปลอดภัยสูงที่สุดในโลก
 • สามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบุคลากรได้โดยตั้งค่าการอนุญาตสำหรับแต่ละไอดี (ID)
 • สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและระบบความปลอดภัยของ ECOUNT ได้
  โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง
ระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้