Would you like to visit another country's site?

ECOUNT ERP
โปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์

โปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์ ECOUNT ERP ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสต็อกสินค้าและจัดการสต๊อกสินค้าได้แบบเรียลไทม์
รองรับบาร์โค้ด ควบคุมได้หลายคลัง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และยังสามารถกำหนดสิทธิเข้าถึงคลังสินค้าได้ตาม ID ผู้ใช้

ข้อดีของโปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์

หากมีการเก็บบันทึกที่ดี คุณจะสามารถจัดการสินค้าคงคลัง (การจัดการวัสดุ) ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลัง

บริษัทหลายแห่งจัดการสินค้าคงคลังผ่าน Excel หรือโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลังแบบธรรมดา
แต่ก็เกิดความยากลำบากขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการแบ่งปันข้อมูล ความยุ่งยากในการยืนยันและประมวลผลแบบเรียลไทม์
แล้วเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล การจัดการการทำธุรกรรมและสินค้าคงคลังแยกกันทำให้ต้องทำงานได้เป็นสองเท่า
ซึ่งเป็นเรื่องปกติหากงานนั้นเรียบง่ายและสามารถจัดการได้โดยคนหนึ่งหรือสองคน แต่เมื่อจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น
และจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดจึงเกิดขึ้น
นี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมบริษัทหลายแห่งใช้โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า

เพียงแค่ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง
แล้ว ECOUNT จะจัดการทุกอย่าง

การบันทึกใบซื้อ (รับสินค้า) จะเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลัง และการบันทึกใบขาย (จ่ายสินค้า)
จะลดจำนวนสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ การบันทึกใบผลิตจะลดจำนวนวัตถุดิบและวัสดุย่อยตาม BOM (สูตรการผลิต)
และเพิ่มจำนวนของ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป/สินค้าสำเร็จรูป รายละเอียดที่ป้อนทั้งหมดจะปรากฏในรายงานทันที
และมีการจัดการสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ

ไม่เพียงแต่จัดการการรับ-จ่ายสินค้าคงคลังเท่านั้น งานต่อจากนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน
การบันทึกใบขาย (จ่ายสินค้า) รายงานขายและบัญชีลูกหนี้จะถูกจัดการโดยอัตโนมัติตามลูกค้าหรือพนักงานขายแต่ละคน
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการจำนวนสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีการคำนวณและแสดงจำนวนการซื้อ
ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถคำนวณราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลังในปัจจุบันโดยใช้ราคาซื้อที่บันทึกไว้
และจัดการหมายเลข Serial/Lot และบริการหลังการขาย

เพียงแค่ระบุข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ECOUNT จะจัดการทุกอย่าง

การจัดการจำนวนสินค้าคงคลัง

 • เมื่อสร้างใบขาย/ใบซื้อ และเอกสารการผลิต ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนับในสินค้าคงคลังโดยตรง
  จึงสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าจริงไม่ตรงกับสินค้าคงคลังภายในเนื่องจากการตกหล่นของรายการธุรกรรมได้
 • จำนวนสินค้าคงคลังที่คำนวณได้จะแสดงในบัญชีแยกประเภททั้งหมด ทำให้คุณสามารถตรวจสอบ
  จำนวนสินค้าคงคลัง และการรับ-จ่ายสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์
 • เมื่อป้อนรายการธุรกรรม สามารถระบุคลังสินค้าที่จะรับ/จ่ายสินค้าได้ ดังนั้นใบเสร็จรับเงินและการชำระเงิน
  สำหรับคลังสินค้าแต่ละแห่งจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนคลังสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
  จึงสามารถจัดเรียงสินค้าคงคลังได้ตามความต้องการ

ตรวจสอบประวัติสินค้าคงคลัง

 • แม้ว่าจำนวนสินค้าคงคลังจะไม่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นการคำนวณจากประวัติการทำธุรกรรม
  จึงสามารถตรวจสอบประวัติสินค้าคงคลังได้ทันทีเพียงแค่ค้นหารายละเอียดตามที่เคยทำธุรกรรม
 • สามารถบันทึกหมายเลข Serial และ Lot ลงบนสินค้าได้ แม้จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็สามารถตรวจสอบ
  ได้ว่าสินค้าแต่ละรายการได้รับและจัดส่งเมื่อใดและที่ไหน

การเชื่อมโยงทางธุรกิจอื่น ๆ

 • แม้ว่าบุคคลที่รับผิดชอบจะแตกต่างกัน แต่สามารถแบ่งปันงานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีกระบวนการขอหรือส่งข้อมูล
  เนื่องจากรายการธุรกรรมที่บันทึกไว้สามารถตรวจสอบได้ง่ายทุกเวลาผ่านรายงานภายในการอนุญาตที่กำหนด
 • สามารถดึงคำสั่งซื้อที่บันทึกไว้และดำเนินการขาย การจัดซื้อ และการผลิตได้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้
  ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเดิมอีกครั้ง แต่ยังป้องกันงานขาดหายอีกด้วย
 • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้างานของแผนกอื่น ๆ ได้ทันที ทำให้งานเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่น
  เช่น แผนกขายสามารถดูประวัติการซื้อและรับคำสั่งซื้อตามวันที่จัดส่งที่กำหนดไว้
  และแผนกจัดซื้อสามารถดูรายละเอียดแผนการผลิตของแผนกการผลิตและสามารถสั่งซื้อได้

การคาดการณ์จำนวนสินค้าคงคลัง

 • เมื่อพิจารณาทั้งจำนวนสินค้าคงคลังในปัจจุบันและจำนวนการขายและการซื้อที่คาดหวัง
  สามารถคาดการณ์จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อสำหรับการผลิตและการขายได้อย่างแม่นยำ
 • โดยกำหนดมาตรฐานสำหรับจำนวนสินค้าคงคลังที่ควรรักษาไว้สำหรับสินค้ารายการเฉพาะ
  จะสามารถคาดการณ์และป้องกันกรณีที่จำนวนสินค้าคงคลังต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานเมื่อทำการขาย

การจัดการกำไร

 • จำนวนกำไรของบริษัทเราคำนวณจากประวัติการซื้อ การขาย และการผลิตที่บันทึกไว้
 • สามารถตรวจสอบกำไรและอัตรากำไรสำหรับแต่ละรายการได้ ทำให้ง่ายต่อการพิจารณาว่า
  รายการใดที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังและปริมาณการผลิต
 • จำนวนประวัติการซื้อที่บันทึกไว้สำหรับแต่ละรายการจะคำนวณจำนวนสินค้าคงคลังในปัจจุบัน
  ของบริษัทอย่างแม่นยำ

ด้วยวิธีนี้ หากบันทึกรายการขาย/ซื้อ และการผลิตอย่างถูกต้องในโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลัง
จะสามารถคำนวณจำนวนสินค้าคงคลัง จัดการรายละเอียดการรับ/จ่ายเงิน แบ่งปันงาน
และแม้กระทั่งจัดการผลกำไร การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

ฟีเจอร์โปรแกรมสต๊อกสินค้าของ ECOUNT

ตรวจสอบคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์

โปรแกรมสต๊อกสินค้าของ ECOUNT จะแสดงข้อมูลที่ระบุในการขาย การซื้อ และการผลิตโดยอัตโนมัติ
ในประวัติการรับ/จ่ายสินค้า สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังล่าสุดแบบเรียลไทม์

จัดการสต็อกสินค้าได้ง่ายด้วยโปรแกมแบบออนไลน์

สามารถจัดการสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าหลายแห่งโดยไม่จำกัดจำนวนคลังสินค้า
และสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าคงคลังตามสถานที่ล่าสุดได้แบบเรียลไทม์

จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่น

ECOUNT ERP เป็นโปรแกรมสต๊อกสินค้าที่สามารถใช้ในการลงทะเบียนข้อมูลที่หลากหลาย
เช่น ลักษณะของสินค้า ข้อมูลจำเพาะ และสามารถจัดกลุ่มตามแต่ละประเภทได้

จัดการราคาที่หลากหลายได้อย่างอิสระ

สามารถลงทะเบียนตัวเลือกราคาต่อหน่วยได้หลายตัว นอกเหนือจากการส่งต่อและรับต้นทุน
ที่แสดงให้เห็นในประวัติการทำธุรกรรม สามารถจัดการประวัติราคาต่อหน่วยได้

จัดการร้านค้าหลาย ๆ แห่ง ในโปรแกรมเดียว

แม้ว่าจะมีร้านค้า สาขา และแฟรนไชส์มากมาย ก็สามารถจัดการสินค้าคงคลังด้วยการรวมข้อมูลทั้งหมด
เข้าโปรแกรม ECOUNT ERP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กระบวนการทำงานไม่ยุ่งยาก

ด้วยฟังก์ชั่นการจัดการคำสั่งของโปรแกรมสต๊อกสินค้า ECOUNT ERP
สามารถดูรายการงานที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จากคำสั่งซื้อการผลิตจนถึงการจัดส่งสินค้า

รองรับบาร์โค้ด ตรวจสอบยอดได้ทันที

ECOUNT ERP โปรแกรมสต็อกสินค้าที่เหนือกว่า รองรับการสแกนบาร์โค้ด
กำหนดสิทธิเข้าถึงคลังหรือสินค้าได้ตาม ID ผู้ใช้ เรียกดูรายงานคลังสินค้าได้ทันที

บริหารคลังสินค้าแบบออนไลน์ เห็นยอดเข้าออกทันที

หากใช้ฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลังของโปรแกรม ECOUNT ERP
จะช่วยให้คุณสามารถปรับสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย

ป้องกันปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่เพียงพอล่วงหน้าได้

การใช้ฟีเจอร์ สต็อกสินค้าขั้นต่ำ สามารถกำหนดระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำได้
จะมีข้อความเตือนจะแจ้งให้สั่งซื้อเพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลัง
เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าคงคลังในอนาคต

ใช้หมายเลข Serial / Lot เพื่อติดแท็กรายการ

สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าของคุณด้วย Serial/Lot No ได้สะดวกและดียิ่งขึ้น
เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสินค้าคงคลัง เช่น วันที่มีผลบังคับใช้

ตัวเลือกการแจ้งเตือนของโปรแกรม ERP เพื่อเตือนความจำ

ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน ECOUNT จะแจ้งเตือนคุณผ่านข้อความแจ้งเตือน การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที,
อีเมล และอื่น ๆ สามารถตั้งค่าผู้ติดต่อภายนอกเพื่อแจ้งคำสั่งซื้อที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รับคำสั่งซื้อใหม่