Would you like to visit another country's site?

การจัดการกระบวนการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำเป็นต้องควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอย่างเหมาะสม
ECOUNT ERP เป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการและควบคุมการทำงานทั้งหมดในกระบวนการทำงาน

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • คุณสามารถจัดการตามขั้นตอนกระบวนการผลิตของบริษัทคุณได้
 • คุณสามารถป้องกันบันทึกงานที่ขาดหายไประหว่างกระบวนการ และลดงานของบุคคลที่รับผิดชอบ
 • คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของงานโดยบันทึกเครื่องจักร (machines) หรือแรงงานที่นำไปผลิต
 • รองรับรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการ เช่น ความคืบหน้าตามกระบวนการหรือสถานะจำนวนที่ใช้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับ BOM

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

  • คุณสามารถลงทะเบียนคลังสินค้า โรงงาน และโรงงาน Outsource ได้ไม่จำกัดจำนวน
  • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่งแบบเรียลไทม์ผ่านรายงานที่เรียกว่าสถานะสินค้าคงคลังในแต่ละคลังสินค้า
  • คุณสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้บางคนได้รับอนุญาตเข้าถึงสำหรับบางรายการและโรงงานต่าง ๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PIC

  • ในระหว่างการผลิต สินค้าคงคลังเข้าออกในกระบวนการทำงานทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ
  • ปริมาณของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่นำมาผลิตลดลงและการผลิตเพิ่มขึ้นตาม BOM (ปริมาณความต้องการ)
  • สามารถจัดการส่งผลิตสินค้าของวัสดุและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากคลังสินค้าไปยังโรงงานและจากโรงงานไปยังโรงงานถัดไป
 • จัดการงานในไซต์การผลิต

  • คุณสามารถลงทะเบียนงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างละเอียดและตรวจสอบความคืบหน้าได้
  • คุณสามารถบันทึกและดูเครื่องจักรหรือแรงงานที่ระบุลงในงานตามแต่ละส่วนงานได้
  • คุณสามารถใช้ Bill of Resource (BOR) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของงานได้โดยเปรียบเทียบชั่วโมงการทำงานมาตรฐานและชั่วโมงการทำงานจริงสำหรับการผลิตสินค้า
 • รายงานการผลิตที่หลากหลาย

  • คุณสามารถเข้าใจความคืบหน้าการผลิตตามกระบวนการได้อย่างง่ายดายโดยการเปรียบเทียบคำสั่งงานและผลการผลิตจริง
  • คุณสามารถเห็นความแตกต่างของผลผลิตแต่ละกระบวนการทำงานโดยการเปรียบเทียบปริมาณการบริโภคจริงและโดยประมาณตาม BOM
  • ขณะที่มอบหมายให้โรงงาน Outsource ดำเนินการ คุณสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย Outsource ที่เกิดขึ้นและสถานะเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้า Outsource ได้
การจัดการกระบวนการ