Would you like to visit another country's site?

การจัดการค่าจ้างรายวัน สามารถคำนวณรายได้ได้โดยอัตโนมัติตามใบบันทึกงานของพนักงานรายวัน
และสามารถพิมพ์สลิปและเรียกดูรายงานค่าจ้างรายวันได้

การจัดการแรงงานรายวัน

 • สามารถลงทะเบียนแรงงานรายวันที่มีวันทำงานที่ยืดหยุ่น
  เป็นพนักงาน และจัดทำสมุดบัญชีเงินเดือนได้
 • สามารถบันทึกการเข้า/ออกงานและเวลาทำงานตามวันที่
  และตรวจสอบสถานะใบบันทึกงานได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการแรงงานรายวัน

กำหนดรายได้และรายการหัก
ให้เหมาะกับรูปแบบการจัดการของบริษัท

 • สามารถลงทะเบียนรายได้/รายการหัก เฉพาะของบริษัทได้
 • สามารถใช้สูตรการคำนวณเงินเดือนได้หลายประเภท เช่น ค่าจ้างรายชั่วโมง ค่าแรงรายวัน
  และค่าจ้างรายชั่วโมง + ค่าแรงรายวัน
กำหนดรายได้และรายการหัก ให้เหมาะกับรูปแบบการจัดการของบริษัท

ติดตามการคำนวณเงินเดือน

 • สามารถออกใบสลิปเงินเดือนของพนักงานรายวันและส่งเอกสารเป็นชุดผ่านทางอีเมลได้
 • สามารถตรวจสอบยอดรวมรายได้, รวมรายการหัก, เงินได้สุทธิของพนักงานรายวัน
  แต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว
ติดตามการคำนวณเงินเดือน