Would you like to visit another country's site?

อัปเกรดฟรี ECOUNT ดำเนินการอัปเกรดให้ฟรีทุกวัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกฎหมายต่าง ๆ

อัปเกรดฟรีทุกวัน

  • ECOUNT อัพเกรดระบบให้ฟรีทุกวัน
  • เมื่อกฎหมายหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
    ข้อกำหนดเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับระบบอย่างรวดเร็ว
  • เนื่องจากเป็นการใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ ECOUNT เพียงแค่
    เซิร์ฟเวอร์ถูกแก้ไข ลูกค้าทุกท่านก็สามารถรับการอัปเกรดได้
อัปเกรดฟรีทุกวัน

การอัปเกรดที่ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า

  • หากมีการร้องขอการพัฒนาฟังก์ชันที่จำเป็นที่ไม่มีใน ECOUNT จะมีการประชุมรายสัปดาห์ เพื่อตัดสินใจว่าจะพัฒนาหรือไม่
  • แจ้งให้ผู้ร้องขอทราบถึงการพัฒนาและความคืบหน้าของคำขอของลูกค้าทันที
  • กำหนดการพัฒนาและอัปเกรดฟังก์ชันที่ลูกค้าจำนวนมากร้องขอโดยเร็วที่สุด
การอัปเกรดที่ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า