Would you like to visit another country's site?

นโยบายความปลอดภัย ECOUNT ได้รับ ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล
และจัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ใน Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นบริษัทระบบคลาวด์ชั้นนำของโลก

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

 • ISO27001 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ
  เพื่อการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถด้านความปลอดภัยของบริษัทโดยอิงจาก 114 รายการ

ECOUNT ได้รับและต่ออายุการรับรองความปลอดภัย
ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก

 • ECOUNT ตรวจสอบกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัยภายใน โดยผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทรักษาความปลอดภัยภายนอกทุกปี
 • วินิจฉัยและปรับปรุงช่องโหว่ของระบบผ่านการแฮ็กจำลอง
 • มีการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลภายในองค์กรเพื่อวางแผน และดำเนินการตามแผนการจัดการ

2. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและพนักงาน

 • ตรวจสอบความปลอดภัยรายวันและรายเดือน โดยจะตรวจสอบว่าข้อมูลลูกค้าถูกจัดเก็บไว้ใน PC ของผู้บริหารและพนักงาน, มีการติดซีลรักษาความปลอดภัย, และติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
 • ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามในสัญญารักษาความปลอดภัยก่อนเริ่มงานและเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการคุ้มครองข้อมูลทุกปี
 • ระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกันจะถูกนำไปใช้กับพนักงานแต่ละคน และการเข้าถึงข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกบล็อกที่ต้นทาง
 • ECOUNT กำลังดำเนินการจัดการความปลอดภัยของมนุษย์ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อดึงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเมื่อมีการโอนย้ายพนักงาน
 • ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากโค้ดที่เป็นอันตรายโดยการจัดการโปรแกรม ป้องกันไวรัสบน PC ของผู้บริหารและพนักงาน

3. การเข้ารหัสข้อมูลลูกค้า

 • ใช้การสื่อสารที่เข้ารหัสเมื่อส่งข้อมูลที่ลูกค้าป้อนใน ECOUNT ไปยังระบบ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น หมายเลขทะเบียนผู้อยู่อาศัย หมายเลขบัญชี และหมายเลขบัตร จะถูกเข้ารหัสโดยใช้
  อัลกอริธึมและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
 • คีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสจะถูกจัดเก็บแยกต่างหากในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงจากภายนอกได้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

4. การจัดการสินทรัพย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

 • จัดการสินทรัพย์ข้อมูลของลูกค้าโดยติดตามสถานะการทำงานของระบบ ECOUNTแบบเรียลไทม์
 • จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดประเภทสินทรัพย์ข้อมูลของบริษัทตามความสำคัญ และใช้ระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน
 • มีระบบในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การละเมิดข้อมูลและความล้มเหลวของบริการ
 • หากมีการระบุความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ข้อมูลผ่านการตรวจสอบ เสถียรภาพจะแข็งแกร่งขึ้นผ่านการปรับปรุงระบบ

5. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

 • ECOUNT จัดการติดตามบันทึกการเข้าถึงข้อมูลที่ทิ้งร่องรอยไว้ทั้งหมด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตรวจสอบการละเมิดข้อมูลแบบเรียลไทม์และบล็อกการเข้าถึงที่ผิดปกติ
 • มีการติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกและกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานและห้องเซิร์ฟเวอร์แต่ละแห่ง เพื่อป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกอย่างผิดกฎหมาย
 • จัดการ IP ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยย่อให้เล็กสุดโดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์

6. การสำรองข้อมูลและการอัปเกรดระบบ

 • สำรองข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้สูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาด
 • จัดทำแผนการกู้คืนข้อมูลและดำเนินการฝึกอบรมการจำลองการกู้คืนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ข้างหน้า
 • ตรวจสอบระบบเป็นประจำทุกเดือนและใช้แพตช์รักษาความปลอดภัยเมื่อมีช่องโหว่เกิดขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงระบบอย่างการอัปเกรดโปรแกรม จะดำเนินการอย่างปลอดภัยผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด
  โดยผู้เชี่ยวชาญ

7. การจัดตั้งระบบกู้คืนความเสียหาย

 • ECOUNT กำลังสร้างระบบการกู้คืนความเสียหายเพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องในการให้บริการ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
 • ฝึกอบรมกู้คืนระบบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการกู้คืนข้อมูล

จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ใน Amazon Web
Services (AWS)

 • ECOUNT จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ใน AWS ซึ่งมีระดับความปลอดภัยสูงสุดของโลก
 • เนื่องจากมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ของ AWS จึงปลอดภัย
  จากการแฮ็ก เช่น การโจมตี DDoS
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ ECOUNT ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และข้อมูล
  แบบเรียลไทม์ และสกัดกั้นปัจจัยเสี่ยง
จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ใน Amazon Web Services (AWS)

ผู้ใช้สามารถตั้งค่า
ความปลอดภัยได้เอง

 • ผู้ใช้สามารถอนุญาตหรือบล็อกการเข้าสู่ระบบ
  จาก IP ที่กำหนดเองได้
 • สามารถตั้งค่าการหมดเวลาการเข้าถึงโปรแกรม
  สำหรับแต่ละ ID ได้
 • สามารถเพิ่มความเข้มงวดให้กับกระบวนการยืนยันตัวตน
  เมื่อเข้าสู่ระบบโดยตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ขั้นตอน
 • ความซับซ้อนของรหัสผ่านและรอบการเปลี่ยนแปลง
  สามารถปรับได้ ทำให้การจัดการความปลอดภัย
  ในแต่ละ ID ได้สะดวก
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความปลอดภัยได้เอง