Would you like to visit another country's site?

จัดการกำไรจากการค้า ECOUNT คำนวณกำไรโดยอัตโนมัติตามประวัติการซื้อขาย
ทำให้ง่ายต่อการจัดการกำไรจากการค้า

กำไรจากการค้าที่คำนวณให้โดยอัตโนมัติ

  • สามารถตรวจสอบต้นทุน กำไร และอัตรากำไรที่คำนวณโดยอัตโนมัติตามประวัติการซื้อขาย
  • สามารถเลือกเกณฑ์ของต้นทุนได้ เช่น FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) ราคาซื้อ เป็นต้น
กำไรจากการค้าที่คำนวณให้โดยอัตโนมัติ

ดูสถานะกำไรตามเกณฑ์ต่าง ๆ

  • สามารถตรวจสอบผลกำไรได้อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ตามรายการสินค้า ตามลูกค้า/ผู้ขาย เป็นต้น
  • สามารถค้นหาโดยระบุเงื่อนไขทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ตามวันที่/ผู้รับผิดชอบ(PIC)/ตามโครงการ
ดูสถานะกำไรตามเกณฑ์ต่าง ๆ

ตรวจสอบอัตรากำไร (Margin) ล่วงหน้า

  • สามารถตรวจสอบต้นทุนและกำไรล่วงหน้าได้ที่หน้าสร้างใบขาย
  • สามารถตัดสินได้อย่างรวดเร็วว่าราคาขายปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบอัตรากำไร (Margin) ล่วงหน้า ตรวจสอบอัตรากำไร (Margin) ล่วงหน้า