Would you like to visit another country's site?

ECOUNT ERP
สำหรับการจัดการแฟรนไชส์

การจัดการแฟรนไชส์นั้นง่ายกว่าที่เคย

โซลูชั่นการจัดการแบบบูรณาการที่สามารถใช้ได้กับบริษัทแฟรนไชส์ทุกแห่ง

เนื่องจาก ECOUNT นั้นเป็น Web-based 100% จึงสามารถใช้ได้ในร้านค้าและตลาดทุกรูปแบบ
โดยใช้พีซี แท็บเล็ต และมือถือ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้
และไม่มีการจำกัดจำนวน คุณสามารถจัดการคลังสินค้าและร้านค้าทั้งหมดได้
โดยใช้ ECOUNT และจากมุมมองสำนักงานใหญ่ สามารถตรวจสอบยอดขาย
ของร้านค้าได้อย่างง่ายดาย

ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ฟรี

ด้วย ECOUNT คุณไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อป้อนคำสั่งขาย
เพียงเข้าสู่ระบบ CS Portal ที่คุณสามารถป้อนและสร้างคำสั่งขายของคุณ
ไม่มีการจำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้ซึ่งช่วยให้ร้านค้าสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
สำหรับทุกคำสั่งขายที่ร้านค้าแต่ละแห่งสร้างขึ้นจะถูกนำไปใช้กับ ERP หลัก
ที่ PIC สามารถตรวจสอบและสร้างสลิปการขายได้ในภายหลัง

ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ฟรี

การแบ่งปันแบบเรียลไทม์

ยอดขาย จำนวนลูกหนี้และยอดคงเหลือทั้งหมดจะแสดงในครั้งเดียว
คุณสามารถส่งรายละเอียดการทำธุรกรรมทางอีเมลและตรวจสอบ
ใบสั่งขายที่คุณได้รับแบบเรียลไทม์ทางออนไลน์

ยอดสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

สำหรับการขายทุกครั้งที่สร้างจะมีผลกับยอดคงเหลือสินค้าคงคลังของแต่ละคลังแบบเรียลไทม์
สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของแต่ละร้านได้แบบเรียลไทม์
และร้านค้าสามารถจำกัดการเข้าถึงเพื่อดูยอดคงเหลือสินค้าของคลังที่ตั้งของพวกเขา
ด้วยการตั้งค่าการอนุญาตของแต่ละบัญชีผู้ใช้เท่านั้น

การจัดการราคาต่อหน่วยของแต่ละสาขา

คุณสามารถสร้างการตั้งค่าราคาได้หลายแบบสำหรับแฟรนไชส์/ร้านค้าแต่ละแห่ง
เนื่องจากราคาต่อหน่วยที่ใช้กับร้านค้าแต่ละแห่งโดยเฉพาะจะแสดงให้เห็น
แม้ว่าคุณจะมีราคาต่อหน่วยที่หลากหลายแต่จะอนุญาตให้แสดงเฉพาะราคาที่เข้าถึงได้เท่านั้น

การคำนวณปริมาณการสั่งซื้ออัตโนมัติ

ตามใบสั่งขายที่คุณได้รับคุณสามารถคำนวณและดูด้วยตัวคุณเองว่าต้องการขายออกเป็นจำนวนเท่าใด
เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตามยอดคงเหลือปัจจุบันและปริมาณเข้า/ออก
คุณสามารถใช้จำนวนนี้ในภายหลังเมื่อสร้างคำสั่งซื้อเพื่อมอบให้กับผู้ขายของคุณ