Would you like to visit another country's site?

จัดการบัญชีธนาคารแบบรวม เมื่อเชื่อมโยง ECOUNT กับเว็บไซต์ธนาคาร
สามารถดึงข้อมูลการรับ/ชำระเงินในบัญชีธนาคารเข้ามาในระบบเพื่อกระทบบัญชีได้

ดึงข้อมูลการรับ/ชำระเงินของบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ

  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับ/ชำระเงิน ตามธนาคารและบัญชีธนาคารได้แบบเรียลไทม์บน ECOUNT
  • สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารของหลายธนาคารได้ในหน้าจอเดียว
  • รายละเอียดการรับ/ชำระเงินที่ดึงเข้ามาสามารถนำไปบันทึกเป็นใบสำคัญบัญชีและกระทบต่อรายงานบัญชี
ดึงข้อมูลการรับ/ชำระเงินของบัญชีธนาคาร โดยอัตโนมัติ