Would you like to visit another country's site?

ผู้จัดการการผลิต

ควบคุมสถานะสินค้าคงคลังเพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง

บันทึกสินค้าเข้าออกคลังได้ง่ายดายสำหรับแต่ละขั้นตอน

จำนวนสต็อกสำหรับวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่ใช้ในการผลิตจะลดลงและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปที่สร้างขึ้นจากการผลิต
จะเพิ่มขึ้นตามข้อมูล BOM ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องจัดการทุก ๆ ขั้นตอนตามกระบวนการ โปรแกรมจะคำนวณ
สินค้าเข้า/ออกประเภทต่าง ๆ ให้คุณ (วัตถุดิบ วัสดุย่อย สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป)

เรียกดูดุลสินค้าคงคลังตามสถานที่ โรงงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถจัดการยอดคงเหลือของสถานที่และโรงงานทั้งหมดได้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในจำนวนการลงทะเบียน
ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่คงเหลืออย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่ามีวัสดุเพียงพอ
สำหรับกระบวนการผลิตถัดไปหรือไม่

แผนการผลิตเพื่อส่งขนสินค้าตามกำหนดใบสั่งขาย

สามารถวางแผนการผลิตได้โดยพิจารณาวันส่งสินค้าบนใบสั่งขายและปริมาณวัสดุที่ต้องการ
เพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา สามารถตรวจสอบได้ว่าต้องผลิตสินค้าเพิ่มเติมหรือไม่
และจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่สำหรับการผลิตในอนาคต

ใบสั่งซื้อที่คาดการณ์ยอดคงเหลือในอนาคต

คุณสามารถตรวจสอบความขาดเหลือของวัตถุดิบ/วัสดุรองของการผลิตก่อนการเริ่มต้น ตามตารางการผลิต
สำหรับการผลิตที่จะเกิดขึ้น คุณสามารถเรียกดูตัวเลขคาดการณ์ของแต่ละวัตถุดิบและหากวัตถุดิบมีแนวโน้ม
ว่าจะขาดแคลน คุณสามารถออกใบสั่งซื้อเพื่อเติมสินค้าที่จำเป็น

การจัดการการผลิตที่ง่ายที่สุด

การจัดการการผลิตที่ง่ายที่สุด

การจัดการกระบวนการหลายระดับ

คุณสามารถจัดการกระบวนการผลิตได้สูงสุด 30 ระดับ ตามรายละเอียด BOM ที่กำหนดไว้
คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติเพื่อการจัดการที่ง่าย

การจัดการสถานะความคืบหน้าการผลิต

สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าในขั้นตอนสิ้นสุดและก่อนเริ่มการผลิตได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

การคำนวณต้นทุน/กำไรแบบอัตโนมัติ

ECOUNT คำนวณต้นทุนและกำไรให้คุณโดยอัตโนมัติ วิธีการคำนวณต้นทุนของ ECOUNT ที่มีให้เลือก
ได้แก่ วิธีต้นทุนเฉลี่ย วิธีเข้าก่อนออกก่อน และวิธีราคาซื้อครั้งหลังสุด สามารถนำค่าใช้จ่าย
ด้านแรงงานและต้นทุนอื่น ๆ มาใช้เพื่อการคำนวณต้นทุนที่แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถนำจำนวนต้นทุน
และราคาขายเหล่านี้ไปใช้ในภายหลังสำหรับการคำนวณกำไร

Solution การจัดการแบบครบวงจรสำหรับโรงงาน outsource และโรงงานต่างประเทศ

จัดการโรงงาน outsource

สามารถจัดการกระบวนการ outsource ได้ด้วย ECOUNT จัดการตั้งแต่การนับสินค้าคงคลังในโรงงาน outsource
ไปจนถึงราคาทั้งหมด บริษัท outsource สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการผลิตและสถานะการสั่งซื้อได้
ผ่าน portal ออนไลน์ของ CS ซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจัดการแบบครบวงจรสำหรับการผลิตในต่างประเทศ

การผลิตในต่างประเทศที่เกิดขึ้นไกลจากสำนักงานของคุณก็สามารถจัดการได้ด้วย ECOUNT คุณสามารถใช้ ECOUNT
ในต่างประเทศและเรามีภาษาหลากหลายที่รองรับ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาจีน(แบบย่อ/แบบเต็ม)
ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย คุณจึงสามารถเรียกดูข้อมูลเดียวกันได้ในหลายภาษา