Would you like to visit another country's site?

ปรับแต่งรายงาน สามารถตรวจสอบรายงานที่มีข้อมูลที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์

ตรวจสอบรายงานต่าง ๆแบบเรียลไทม์

 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง ผลิต บัญชี และบัญชีเงินเดือน เป็นต้น
 • ข้อมูลที่สร้างจะแสดงในรายงานโดยอัตโนมัติ จึงสามารถตรวจสอบรายงานได้แบบเรียลไทม์
  ตัวอย่าง 1 : เมื่อสร้างใบขาย จะมีผลในสถานะการขาย สถานะสินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้าของลูกค้า/ผู้ขาย เป็นต้น
  ตัวอย่าง 2 : รายละเอียดใบกำกับภาษีซื้อจะมีผลในสถานะการซื้อ งบกำไรขาดทุนรายเดือน งบกำไรขาดทุน เป็นต้น
ตรวจสอบรายงานต่าง ๆแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบรายงานต่าง ๆแบบเรียลไทม์

ปรับแต่งรายงานตามรูปแบบที่ต้องการ

 • มีรายงานที่หลากหลายเป็นมาตรฐาน จึงสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมใด ๆ
 • สามารถเรียกดูรายงานแต่ละรายการได้โดยการสร้างรายงานที่แตกต่างกันได้สูงสุด 50 รายการ ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ
 • เพียงข้อมูลที่ระบุรายการเดียว สามารถนำมาสร้างรายงานที่ด้วยเงื่อนไขและรายการต่าง ๆ
 • แบบฟอร์มเริ่มต้นสถานะการขาย

  แบบฟอร์มเริ่มต้นสถานะการขาย
 • เพิ่มรูปภาพสินค้า

  เพิ่มรูปภาพสินค้า

จำกัดการดูรายงานตามแผนก และบุคคลที่รับผิดชอบ

 • สามารถกำหนดรูปแบบรายงานที่แต่ละ ID สามารถดูได้
 • สามารถจัดทำรายงานที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแผนกหรือ บุคคลที่รับผิดชอบได้
 • ตัวอย่างเช่น สามารถใช้รายงานที่มีราคาซื้อเพื่อให้เฉพาะ แผนกจัดซื้อเท่านั้นที่สามารถดูได้
จำกัดการดูรายงานตามแผนก และบุคคลที่รับผิดชอบ จำกัดการดูรายงานตามแผนก และบุคคลที่รับผิดชอบ