Would you like to visit another country's site?

ERP คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning
หมายถึงโปรแกรมที่สามารถจัดการงานขององค์กรทั้งหมดได้ในระบบเดียว

ใน ERP มีหลายฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับองค์กร เช่น สินค้าคงคลัง ผลิต บัญชี เงินเดือน เป็นต้น
ข้อมูลที่ระบุลงใน ERP จะถูกนำไปสร้างเป็นรายงานในรูปแบบที่หลากหลาย
และผู้จัดการธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลโดยอิงจากสิ่งเหล่านี้

ไม่นานมานี้ แนวโน้มความต้องการในการใช้งาน ERP บนระบบคลาวด์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
ERP บนระบบคลาวด์ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือติดตั้งโปรแกรม ทำให้ราคาค่อนข้างย่อมเยาว์
และมีข้อได้เปรียบในการเปิดตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีระยะเวลาการใช้งานแยกต่างหาก

ด้วยการเปิดตัวของ ERP บนระบบคลาวด์ เกณฑ์สำหรับการเข้าถึง ERP ลดลง
ทำให้บริษัทจำนวนมากรวมถึง SMEs สามารถใช้ ERP ได้

ฟังก์ชันและคุณสมบัติของ ERP

ERP มีฟังก์ชันทั้งหมดที่ธุรกิจต้องการ เช่น สินค้าคงคลัง ผลิต บัญชี ขาย ซื้อ ทรัพยากรบุคคล
และเงินเดือน เนื่องจากแต่ละฟังก์ชันมีความเชื่อมโยงกันจึงทำให้รวบรวมงานและจัดการได้อย่างง่ายดาย

ERP สามารถลดงานที่ซ้ำซากจำเจและทำให้การแชร์งานและจัดทำรายงานง่ายยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นที่การเติบโต
ของธุรกิจโดยใช้เวลา/กำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 1. บัญชี
  จัดการกำไรขาดทุน ต้นทุน และเงินทุนของบริษัทอย่างถูกต้อง รายละเอียดการขาย/การซื้อ การชำระ/รับเงิน
  จะแสดงในรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เช่น รายงานเงินสดและงบกำไรขาดทุน เป็นต้น
 • 2. ขาย/ซื้อ
  สามารถจัดการรายละเอียดการขาย/การซื้อตามสินค้าหรือตามลูกค้า/ผู้ขาย รายละเอียดการขาย/การซื้อ ที่ระบุ
  ลงใน ERP จะเชื่อมโยงกับรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง ลูกหนี้/เจ้าหนี้ และข้อมูลกำไรขาดทุน
 • 3. ผลิต/อุตสาหกรรม
  ฟังก์ชันที่สามารถจัดการกระบวนการผลิตและรายละเอียดการรับสินค้าและการจ่ายสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตได้
  สามารถคำนวณจำนวนของวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่ใช้สำหรับการผลิตและตรวจสอบต้นทุนกับกำไรของสินค้าสำเร็จรูป
 • 4. สินค้าคงคลัง
  หากใช้ ERP รายละเอียดการขาย การซื้อ และการผลิตจะมีผลกระทบต่อสินค้าคงคลังของคุณ
  และสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังตามสินค้า/ตามคลังสินค้าและประวัติการเคลื่อนไหว
  ของสินค้าคงคลังได้อย่างเรียลไทม์
 • 5. ทรัพยากรบุคคล/เงินเดือน
  สามารถประมวลผลข้อมูลบุคลากรและคำนวณเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย สามารถสร้างสมุดบัญชี
  เงินเดือนกับสลิปเงินเดือนและสามารถรวมรายละเอียดเงินเดือนให้กระทบกับรายงานทางบัญชี
 • 6. GW, Webmail
  ไม่นานมานี้ ERP ได้ถูกเชื่อมโยงกับ Collaboration Tools ERP, กรุ๊ปแวร์ และเว็บเมลสามารถ
  จัดการในระบบเดียวกันโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแยกต่างหาก
 • 7. รักษาข้อมูลองค์กร
  หากข้อมูลถูกบันทึกในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
  เช่น Excel มีความเป็นไปได้สูงที่ข้อมูลจะสูญหาย หากใช้ ERP ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย
  ระดับสากล จะช่วยให้คุณรักษาข้อมูลองค์กรของคุณให้ปลอดภัย

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP เป็นโปรแกรม ERP บนระบบคลาวด์ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 1999
สามารถเข้าเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
ใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน ERP เพียง 1,700 บาทต่อเดือน
ปัจจุบันมีบริษัทประมาณ 70,000 แห่ง กำลังพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วย ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

คุณสมบัติหลักของ ECOUNT ERP

 • 1) มีทุกฟังก์ชันที่จำเป็นต่อองค์กร
  ECOUNT มีฟังก์ชันทั้งหมดที่บริษัทต้องการรวมทุกอย่างอยู่ในโปรแกรมเดียว
  เช่น สินค้าคงคลัง ผลิต บัญชีขาย ซื้อ ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน กรุ๊ปแวร์
  เว็บเมล และห้องสนทนาขององค์กร
 • 2) ราคาประหยัด
  ใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน เพียง 1,700 บาทต่อเดือนไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • 3) ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
  เนื่องจากเป็น ERP บนคลาวด์ จึงสามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดย
  ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถทำงานที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยไม่มี
  ข้อจำกัดด้านพื้นที่และสามารถดำเนินการและแชร์งานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
 • 4) รักษาข้อมูลองค์กรอย่างปลอดภัย
  ECOUNT ได้รับ ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสากล
  มั่นใจได้ถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มั่นคง ข้อมูลลูกค้าได้รับ
  การจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน AWS (Amazon Web Services) ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์
  ความปลอดภัยระดับโลก