Would you like to visit another country's site?

การจัดการร้านค้าออนไลน์ สามารถดึงข้อมูลคำสั่งซื้อบนร้านออนไลน์ไปกระทบต่อการขายและคลังสินค้าได้

จัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร

 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากห้างสรรพสินค้ากว่า 40 แห่ง รวมถึง Shopee และ Lazada
 • สามารถรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ส่วนบุคคลได้โดยใช้ ECOUNT Open API
จัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร

นำรายละเอียดคำสั่งซื้อของ
ร้านค้าออนไลน์ ไปสร้างเป็น
ใบสั่งขาย/ใบขาย

 • ข้อมูลการสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ สามารถสร้างเป็น
  ใบสำคัญ ERP ได้ทันที
 • สามารถเลือกระหว่างใบขายและใบสั่งขายได้ตามต้องการ
นำรายละเอียดคำสั่งซื้อของร้านค้าออนไลน์ ไปสร้างเป็นใบสั่งขาย/ใบขาย

จัดการร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ API แบบสองทาง

 • จัดการร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ API แบบสองทาง

  กรณีร้านค้าออนไลน์หากเปลี่ยนสถานะ
  เป็นจัดส่งเรียบร้อยผ่านระบบ ECOUNT
  ข้อมูลดังกล่าวจะกระทบกับ
  สถานะคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์

 • จัดการร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ API แบบสองทาง

  หากเปลี่ยนสถานะความคืบหน้าบางสถานะ
  บนระบบ ECOUNT เช่น จัดส่งเรียบร้อย
  จะมีผลกระทบกับร้านค้าออนไลน์เช่นกัน

รายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงกับ ECOUNT ได้

 • เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์หลายแห่ง จึงสามารถจัดการคำสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ ได้บน ECOUNT ในที่เดียว
ร้านค้าออนไลน์ คำสั่งซื้อ คำขอ ลงทะเบียน
สินค้า
คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่ยืนยัน
(ที่ได้รับ)
คำสั่งซื้อที่ยืนยัน
(ที่ยื่น)
การจัดส่ง
สินค้า
ยอมรับ
การยกเลิก
ยกเลิก
(ที่ได้รับ)
ยกเลิก
(ที่ยื่น)
รับสินค้า คืน เปลี่ยนสินค้า เปลี่ยนสินค้า
สำเร็จ