Would you like to visit another country's site?

การจัดซื้อ (การรับสินค้า)

คุณสามารถบันทึกเป็นการซื้อโดยอิงจากสิ่งที่คุณป้อนในคำสั่งซื้อและดูสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่เทียบกับคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
ประวัติการซื้อจะปรากฏในการเข้าออกสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • สามารถบันทึกเป็นข้อมูลการซื้อได้ง่าย ๆ เพียงเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่ป้อนเข้าไป
 • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าที่ไม่รับและสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อที่คุณต้องการได้ทันที

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • วิธีการป้อนข้อมูลแบบต่าง ๆ

  • ในระหว่างที่คุณป้อนการซื้อ ปริมาณสินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถจัดการรับสินค้าโดยดึงรายละเอียดที่ป้อนในใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสามารถจัดการรายการบริษัทโดยตั้งค่าหน้าจอการป้อนข้อมูลได้
  • คุณสามารถจัดการรับสินค้าที่ใช้บาร์โค้ดผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบมีสาย / ไร้สาย หรือแอป ECOUNT ได้
  • สามารถลงทะเบียนข้อมูลการซื้อจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
 • ตรวจสอบการรับสินค้าที่เหลืออยู่

  • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าและปริมาณที่ยังไม่ได้รับเทียบกับคำสั่งซื้อตามฟังก์ชันเชื่อมโยงคำสั่งซื้อ
  • สามารถจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะสินค้าและปริมาณที่ยังไม่ได้รับในปริมาณคำสั่งซื้อผ่านฟังก์ชันใช้จำนวนที่เหลือ
  • ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าการซื้อเทียบกับใบสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อที่ต้องการได้ทันที

  • คุณสามารถดูและรวมสถานะการซื้อต่าง ๆ ที่รวมถึงประสิทธิภาพการซื้อในแต่ละตัวแทนจัดซื้อ
  • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ ได้มากถึง 50 แบบที่บริษัทคุณต้องการได้
  • คุณสามารถลดการรั่วไหลของข้อมูลการขายของบริษัท เช่น ต้นทุนการซื้อ ด้วยการให้สิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงแต่ละรายงานได้
การจัดซื้อ (การรับสินค้า)