Would you like to visit another country's site?

ผู้จัดการบัญชี

ผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชี

ผู้รับผิดชอบโครงสร้างบัญชีของบริษัทควรรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสถานะกองทุนไม่ว่าจะเป็น
บัญชีลูกหนี้ไปจนถึงบัญชีเจ้าหนี้ด้วย โปรแกรมบัญชี ECOUNT ข้อมูลทุกประเภทที่คุณ
ต้องการดูสามารถถูกนำไปต่อหน้าต่อตาในเวลาไม่กี่วินาที

การตรวจสอบข้อมูลตามเวลาจริง

โปรแกรมบัญชี ECOUNT สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาในโลกเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่การขายจนถึงการซื้อ ผู้รับผิดชอบสามารถป้อนและสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ
สำหรับการบัญชีสามารถตรวจสอบการแสเงินทั่วไปภายในบริษัท

ไม่จำเป็นต้องสร้างรายงาน

ใส่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการขายของคุณ และจำนวนเงินที่คุณได้รับจากลูกค้าแต่ละราย
ซึ่งทั้งหมดจะแสดงในรายงานต่าง ๆ จากงบกำไรขาดทุนรายเดือน งบดุล จนถึงงบกองทุน
คุณไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการสร้างรายงานปัจจุบันสำหรับบริษัทของคุณ

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติม

เมื่อใช้โปรแกรมบัญชีหากมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อทุก ID ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มเข้า
จำนวนคนส่วนน้อยมากที่จะได้รับสิทธิ์ในการใช้โปรแกรม ECOUNT ไม่เพียงแต่ผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น
แต่ผู้ใช้จากแผนกอื่น ๆ สามารถลงทะเบียน ID ที่ไม่ซ้ำกันได้ เพื่อให้ง่ายต่อการแชร์ข้อมูล

การจัดการบัญชีที่ง่ายที่สุด

ติดตามกระแสเงินทุนได้อย่างง่ายดาย

เงิน เข้า/ออก และข้อมูลการใช้บัตรเครดิตขององค์กรสามารถดึงและป้อนข้อมูลลงใน ECOUNT
ได้อย่างง่ายดาย คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการทำธุรกรรมทีละการทำธุรกรรม และข้อมูล
ทั้งหมดจะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสร้างบิลโดยได้อย่างถูกต้อง สิ่งนี้สามารถลดเวลาการป้อนข้อมูลโดยรวมได้

ง่ายแต่แม่นยำ

 • ป้อนข้อมูลได้ง่าย
  ECOUNT ทำให้การป้อนบิลทางบัญชีทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย คุณจะต้องป้อนรายละเอียด
  ลูกค้า/ผู้ขาย และจำนวนเงินสำหรับ ECOUNT เพื่อสร้างสลิปที่จะนำไปใช้กับสมุดบัญชี
  ของคุณทั้งหมด แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีไม่มากก็สามารถป้อนข้อมูลด้วยตนเองได้
  และจะเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลโดยรวม เพราะดีกว่าการส่งข้อมูลไปให้คนอื่นทำ
 • ขั้นตอนการยืนยันสำหรับฝ่ายบัญชี
  การเก็บสมุดบัญชีที่เรียบร้อย ไม่ใช่แค่หยุดการป้อนข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบจะมีผลก็ต่อเมื่อ
  ฝ่ายบัญชีอนุมัติสิ่งที่ได้รับสำหรับแผนกบัญชีมีภาระงานในการป้อนข้อมูล แม้ข้อมูลดิบ
  จะเบาลงและสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำคือ การอนุมัติและยืนยันการทำรายงานบัญชี
  และสมุดบัญชีต่าง ๆ
ง่าย แต่แม่นยำ

การจัดการบัญชีโดยละเอียด

การจัดการบัญชีตามแผนก/โครงการ

คุณจะต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลของคุณโดยแต่ละแผนกหรือโครงการ หากคุณมีร้านค้า
คลัง และเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วย โปรแกรมบัญชี ECOUNT คุณสามารถแยกหลายเว็บไซต์และ
คลังด้วยฟังก์ชั่นโครงการ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณตรวจสอบสมุดบัญชีโดยรวมตามแผนกและโครงการ

การจัดการไซต์งานสำหรับบริษัทก่อสร้าง

การจัดการสมุดบัญชีตามไซต์งานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการจัดการบริษัทก่อสร้าง
โปรแกรมบัญชี ECOUNT จะแยกความแตกต่างของแต่ละสถานที่ออกจากกัน และอนุญาต
ให้คุณดูและค้นหารายงานทางบัญชีตามแต่ละไซต์งาน และในภาพรวมคุณสามารถ
ตรวจสอบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากแต่ละไซต์งาน