Would you like to visit another country's site?

จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวน์
(Cloud Storage) แบ่งปันข้อมูลงานแบบเรียลไทม์
โดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวน์ของ ECOUNT (EC Drive)

ซิงค์กับทุกอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

 • ทันทีที่ข้อมูลถูกบันทึก ข้อมูลจะซิงค์กับทุกอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ทั้ง PC และมือถือ
 • สามารถป้องกันความสับสนในการทำงานได้โดยการตรวจสอบข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด
 • สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขของข้อมูลที่ถูกอัปเดตและจัดการเวอร์ชันได้
 • หน้าจอ PC

  หน้าจอ PC
 • หน้าจอแอปมือถือ

  หน้าจอแอปมือถือ

เข้าถึงระบบคลาวด์โดยไม่ต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์

 • สามารถเชื่อมโยง File Explorer ของ PC กับคลาวด์ได้โดยไม่ต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์
 • สามารถตั้งค่าคลาวด์ของ File Explorer ให้ทำงานในเวลาเดียวกันกับที่ PC กำลังทำงานอยู่

การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

 • การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

  ECOUNT จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ใน
  Amazon Web Services (AWS)
  ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

 • การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

  เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์
  จึงสามารถป้องกันข้อมูลสูญหาย
  เนื่องจาก PC ขัดข้องได้

 • การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

  สามารถเสริมความปลอดภัยได้
  โดยการตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
  สำหรับแต่ละ ID